Muukka Tanja

Tanja Muukka opettaa pianonsoittoa. Hän aloitti opintonsa Viipurin musiikkiopistossa ja pianonsoitonopettajan pätevyyden hän sai Petroskoin Raution ammattikorkeakoulusta. Tämän jälkeen opinnot jatkuivat Leningradin valtiollisessa kulttuuriakatemiassa, mistä hän valmistui kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 1983. Tämän jälkeen hän jatkoi vielä opintojaan kahden vuoden ajan erikoistumisalanaan pianonsoiton opetusmetodiikka.

Tanja Muukka toimi pianonsoiton opettajana ja säestäjänä kuuluisassa Leningradin Ohtinsky Centre of Aesthetic Education koulussa. Opetustyön ohella hän opiskeli Pietarin kulttuurin ja taiteen yliopistossa kaksivuotisen täydennyskoulutuksen aiheena lasten piano-opetuksen harmonian, säveltämisen ja improvisaation metodit .

Suomessa hän on asunut vuodesta 1993 toimien ensin tuntiopettajana Pohjois-Kymenlaakson musiikkiopistossa. Vuodesta 2001 hän on toiminut Lahden konservatorion pianonsoiton opettajana. Tanja Muukka on pitänyt oman metodiikan demonstraatioita ja mestariluokkia Suomessa, Venäjällä, Eestissä ja Itävallassa. Hän on julkaissut neljä pianonsoiton työkirjaa.

Muukka Tanja