Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 25.1.2021 asti. Niiden päättyessä PHHYKY on päättänyt edelleen jatkaa nykyisten korona-suositusten voimassaoloa 15.2.2021 saakka tietyin tiukennuksin.
Tiukennuksilla haetaan harrastustoiminnan ja ammatillisen koulutuksen piirissä kaiken ryhmätoiminnan välttämistä, niin aikuisten, lasten kuin nuortenkin parissa.

Harrastustoiminnan ja toisen asteen opiskelun rajoitukset koskevat siis nimenomaan ryhmätoimintaa. Lahden konservatorion voimassaolevaa toimintamallia muutetaan 26.1. alkaen niin, että jo aiemmin etäopetuksessa olleen tai keskeytetyn muun ryhmäopetuksen lisäksi nyt myös bändien ja yhtyeiden toiminta keskeytetään määräajaksi.
Yksilöopetus omassa instrumentissa on edelleen sallittua: soitin- ja laulunopetus henkilökohtaisilla tunneilla voi siis jatkua lähiopetuksena. Maskit ja turvavälit ovat käytössä opetustilanteissa ja kaikkialla toimitiloissamme.

TOIMINTAMALLIMME 26.1. ALKAEN

Maskit
Vetoamme, että oppilaat (12 vuotta täyttäneet), opiskelijat, koko henkilökunta ja vierailijat käyttävät maskeja konservatorion kaikissa tiloissa.

Harrastustoiminta: soitto- ja laulutunnit
Yksilöopetuksena annettavat soitto- ja laulutunnit jatkuvat pääosin lähiopetuksena. Niiden osalta lähi- ja etäopetus voivat myös vaihdella oppilaan / oppilaan huoltajan ja opettajan keskenään sopimalla tavalla.
Läsnä henkilökohtaisilla tunneilla saavat olla vain opettaja ja oppilas tai opiskelija sekä mahdollisesti säestäjä.

Ammatillinen koulutus: soitto- ja laulutunnit
Kuten tähänkin asti, henkilökohtainen lähiopiskelu opettajan kanssa on edelleen sallittua. Opiskelija ja opettaja voivat myös sopimuksellaan toimia yllä kuvatulla hybridimallilla, etä- ja lähiopetusta vuorotellen.
Ammatillisen koulutuksemme ryhmäopetus, jossa kokoontuu opettajan, opiskelijan ja säestäjän lisäksi muita henkilöitä, annetaan soveltuvin osin etänä. Jos ryhmien etäopetus ei ole mahdollista tai mielekkäästi toteutettavissa, se keskeytetään 15.2.2021 asti.

Musiikin perusteiden ryhmäopetus
Musiikin perusteiden opiskelu jatkuu etänä. Opettajat tiedottavat käytännöistä omia oppilaitaan itse.

Orkesterit, bändit ja yhtyeet
Orkesterien toiminta on keskeytetty jo aiemmin. Bändien ja yhtyeiden toiminta keskeytetään 26.1. alkaen rajoitusten päättymiseen asti.

Laulun avain –kuoro
Kuoron toiminta on keskeytetty toistaiseksi.

Musiikkileikkikoulu
Kaikki konservatoriolla normaalisti toimivat 1-vuotiaiden ja sitä vanhempien oppilaiden ryhmät ovat etäopetuksessa toistaiseksi. Vauvaryhmät jatkavat tai aloittavat toimintansa vasta lähiopetuksen mahdollistuessa. Päiväkotiryhmät jatkavat toimintaansa normaalisti.
Soitinkarusellilaiset tutustuvat soittimiin henkilökohtaisissa soitinkokeiluissa, aiemmin sovitusti.

Julkiset konsertit
Konservatorion julkiset konsertit ovat tauolla toistaiseksi.

Suljettuja matineoita ja iltaklassista-konsertteja konserttisalissa
järjestämme saliharjoittelutilaisuuksina, yleisötilaisuuksia koskevia määräyksiä noudattaen
– Felix Krohn –salissa voi olla läsnä vain 10 henkilöä kerrallaan siten, että he ovat pääasiassa kaikki esiintyjiä ja heidän opettajiaan.
– Konserttien käsiohjelmiin merkitään tarvittaessa tauko, jolloin salissa kuulijoina olevat henkilöt vaihtuvat.
– Salissa noudatetaan turvavälejä merkittyjen istuinten lisäksi myös siten, että esiintymisvuoroaan odottava yleisö hakeutuu istumaan mahdollisimman kauas toisistaan. Salissa olijat käyttävät maskeja, mikäli siihen ei ole pätevää estettä.

Näyttökonsertit
Näyttökonserttien käytännöistä tiedotetaan asianosaisia henkilökohtaisesti.

Päätökset ovat voimassa toistaiseksi. Teemme päivityksiä aina tilanteen muuttuessa.