Ammatillinen koulutus

Valitse oma linjasi: klassinen tai pop-jazz

Lahden konservatorio on oikea paikka opiskella muusikon ammattiin, onpa tavoitteenasi sitten työpaikka klassisen musiikin, sotilasmusiikin tai pop-jazzmusiikin maailmassa.

Koulutuksemme on musiikkia intohimoisesti harrastavalle erinomainen opintoväylä. Sen voit käydä lukion kanssa yhtä aikaa tai sen jälkeen. Mikään muu koulutusmuoto ei tarjoa näin hyviä mahdollisuuksia paneutua musiikinopiskeluun jo siinä iässä, kun se on kaikkein tehokkainta.
Musiikkialan perustutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Tutkinto ohjaa opiskelijan eteenpäin elämässä soittamaan mm. orkestereissa ja bändeissä sekä jatkamaan opintoja korkea-asteella. Se on myös vähimmäisedellytys esimerkiksi vakinaisen viran saamiselle sotilassoittokunnasta. Sotilasmusiikkialalle tähtäävien koulutus järjestetään yhdessä erikseen sovittavan yhteistyösoittokunnan kanssa.

Muusikko ja musiikkioppilaitoksen opettaja ovat varteenotettavia mutta eivät ainoita uramahdollisuuksia. Musiikkialan ammatillisen tutkinnon kautta voit hakeutua minkä tahansa alan korkea-asteen opintoihin. Musiikkiopinnoista on erityistä hyötyä mm. luokanopettajan, koulun musiikinopettajan, musiikkiterapeutin, nuoriso-ohjaajan, toimittajan ja tuottajan töissä sekä seurakuntien eri tehtävissä.

Kenelle musiikkialan ammatillinen koulutus sopii?

Opintojen laajuus ja hakukriteerit

Sekä klassisen että pop-jazzmusiikin linjoille pyrkiviltä edellytetään kyseisen tyylin aiempia instrumentti- ja teoria-aineiden opintoja. Koulutukseen osallistumisen perustana tulisi siis olla vuosien sitoutunut ja tavoitekeskeinen harrastus omassa pääaineessa. Tässä suhteessa musiikin ammattiopiskelu eroaa monista muista toisen asteen koulutuksista, joissa ammattitaitojen oppiminen voi alkaa perusteista opiskelujen alussa.

Koulutukseen voi hakeutua suoritettuaan vähintään peruskoulun. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja sen ohjeellinen kesto 3 lukuvuotta.

Tutkintoon hyväksiluettavat aiemmat opinnot lyhentävät kuitenkin käytettävissä olevaa opiskeluaikaa. Näitä ovat mm. lukio-opinnot. Näin ollen myös peruskoulupohjaisen opiskelijan opiskeluaika voi joskus lyhentyä 2 vuoteen. Koulutuksessamme on paljon myös ylioppilastutkinnon suorittaneita, joilla on lähtökohtaisesti 2 vuotta tutkinnonsuoritusaikaa. Sama tutkintoaika pätee myös jonkin ammatillisen tutkinnon aiemmin suorittaneisiin.

Opintojesi tavoitteet määritellään aina yksilöllisesti tutkinnon perusteiden reunaehtoja noudattaen. Opiskeluoikeutesi kesto riippuu opintojesi laajuudesta.

Elinikäinen oppiminen ei rajaa aloitusikää

Musiikkialan 2. asteen perustutkinto-opintoihin voivat hakea kaikenikäiset opiskelijat. Koulutus suunnitellaan jokaisen opiskelijan tarpeiden mukaiseksi, mutta on kuitenkin perusteiltaan samansisältöinen niin peruskoulusta tuleville nuorille kuin varttuneemmillekin musiikin tavoitteellisille harrastajille.

Osatutkinnon suorittaminen mahdollista siitä kiinnostuneille ja myös ammatillisen perustutkinnon jo suorittaneille

Tarjoamme aikuisille myös mahdollisuutta suorittaa koko tutkinnon sijaan vain sen osia. Tämä on hyvä vaihtoehto kehittää omaa muusikkouttasi, jos perustutkinnon suorittamiseen ei enää ole tarvetta. Ehkä sinulla on jo musiikkialan tutkinto ammattikorkeakoulusta tai olet aiemmin valmistunut opettajaksi konservatoriosta. Tai oletko kenties keikkaileva ammattimuusikko, joka haluaa kehittää omia instrumenttitaitojaan opettajiemme ohjauksessa?

Opiskeluoikeuden kesto riippuu tässäkin opiskelumuodossa suoritettavien tutkinnon osien laajuudesta ja tavoitteet määritellään aina yksilöllisesti. Niihin on mahdollista sisällyttää myös C-, B- tai A-tasokonsertti. Lisäksi opiskelija voi halutessaan osallistua konservatorion yhteismusisointitoimintaan ja ryhmäopetuksena tapahtuvaan musiikin perusteiden opetukseen.

Sotilasmuusikoksi myös oppisopimuskoulutuksen kautta

Musiikkialan perustutkinnon suorittamiseen tähtäävän koulutuksen voi tehdä myös oppisopimuskoulutuksena. Tätä mahdollisuutta käyttävät erityisesti monet sotilasmuusikoksi tähtäävät opiskelijat. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oltava työpaikka ja siellä ohjaamisesta vastaava henkilö. Työpaikkana on useimmiten ollut jokin sotilassoittokunta.

Haun vaiheet sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet ovat oppisopimuskoulutukseen hakevilla samat kuin muillakin hakijoilla.

Kansainvälisyys on meille tärkeää – Erasmus* hankkeita opiskelijavaihtoon

Lahden konservatorion kansainvälisyysstrategiaan kuuluu olennaisesti se, että pyrimme tarjoamaan ammatillisille opiskelijoillemme mahdollisuuksia lähteä vaihtoon vastaaviin oppilaitoksiin Euroopassa. Voit lukea lisää vaihtotoiminnastamme Kansainvälisyys-sivultamme.

Hakeminen ammatillisiin opintoihin konservatoriossa

  • 1) Voit hakea koulutukseemme jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Tiistaina 13.8.2024 järjestetään ylimääräiset pääsy- ja soveltuvuuskokeet, joihin tulee ilmoittautua viimeistään 2.8.2024 klo 15:00 mennessä. Ks. tarkemmat hakuohjeet sivulta Haun vaiheet.

    • Klassisen musiikin linjalle voi hakea kaikkiin solistisiin pääaineisiin.
    • Pop-jazzmusiikin linjalla on vapaita paikkoja sähkökitaristeille, basisteille ja rumpaleille sekä puhallinsoittajille (trumpetti ja saksofoni).
  • 2) Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet lukion oppimäärää, ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaussa voi hakea seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2025.

Sekä klassisen musiikin että pop-jazzmusiikin linjan vapaita opiskelijapaikkoja voi tiedustella myös muina aikoina opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta.

Sekä klassisen musiikin että pop-jazzmusiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää koe-esiintymisen pääinstrumentilla sekä musiikinteorian ja säveltapailun kokeen. Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen tai muuhun kielitaidon arviointiin, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin.

Hakijan on läpäistävä pääsy- ja soveltuvuuskokeen kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Tarkempaa tietoa eri koeosioista löydät sivulta Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset. Lisätietoja opintokoordinaattorilta.