Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät koe-esiintymisen pääinstrumentilla, haastattelun sekä musiikinteorian ja säveltapailun kokeen.

Pääinstrumenttikokeen valinnaisten kappaleiden tulee olla vähintään peruskurssin vaikeustasoa 3/3 (laulajilla 2/2); ks. myös tarkemmat linjakohtaiset ohjeet. Myös kummankin linjan teoria- ja säveltapailukokeiden tehtävät ovat 3/3-tasoisia.

Jos haet useampaan instrumenttiin, sinun tulee osallistua pääinstrumenttikokeeseen niissä kaikissa.

Jos haet molemmille linjoille, sinun tulee osallistua molempien linjojen teoria- ja säveltapailukokeisiin.

Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen 26.4.2023, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin.

HUOM! Jos olet epävarma, onko ilmoittautumislomakkeesi ja/tai pääsykokeisiin kuuluvat tehtävät tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

KLASSINEN MUSIIKKI

Klassisen musiikin koesoitto-/koelaulukappaleet on hyvä valita siten, että ne antavat mahdollisimman tarkan ja monipuolisen kuvan hakijan osaamisen tasosta. Kappaleet saavat näin ollen olla myös 3/3-tasoa (laulajilla 2/2-tasoa) vaativampia, ja ne kannattaakin suhteuttaa omiin tavoitteisiin.

Klassisen musiikin soitinopintoihin pyrittäessä esitetään kaksi eri tyylikausia edustavaa vapaavalintaista, vähintään 3/3-tasoista sävellystä, joista lautakunta kuuntelee harkintansa mukaan noin 5 minuuttia kummastakin.
Koesoittokappaleet esitetään ilman säestystä ja mieluiten ulkoa.

Klassisiin lauluopintoihin pyrittäessä esitetään kolme laulua eri kielillä vähintään 2/2-tason vaatimusten mukaisesti.
Yhden lauluista on oltava suomen kielellä ja kaikkien alkukielellä.
Lisäksi lauletaan Vaccain Metodo Praticosta lautakunnan valinnan mukaan joko Ib, IIb, V, VII tai VIIIa.
Vapaavalintaiset koelaulukappaleet esitetään ulkoa.
Vaccai-osuu­den saa laulaa nuoteista (omat nuotit mukaan!).

Koelaulukappaleet esitetään pianosäestyksen kanssa.
HUOM! Jos tarvitset koelauluun säestäjän konservatoriolta, toimitathan säestysnuotit opintokoordinaattorille mieluiten n. 2 viikkoa ennen pääsykoepäivää tai saamiesi ohjeiden mukaisesti. Nuotit saa myös lähettää skannattuina sähköpostitse, jos ne ovat siistit ja selkeät.
Halutessasi voit myös tuoda oman säestäjän.

POP-JAZZMUSIIKKI

Pop-jazzmusiikin linjan kevään 2023 pääsy- ja soveltuvuuskoe on kaksivaiheinen. Osa hakijoista kutsutaan ennakkotehtävien perusteella pääsykokeen toiseen vaiheeseen.

  • Pop-jazzlinjan ennakkotehtäviin kuuluu vapaasti valittava, vähintään 3/3-tasoinen (laulajilla 2/2-tasoinen) instrumenttinäyte mp3-formaatissa (ei päälleäänityksiä vaan ns. live-otto).

  • Instrumenttinäyte on annettava siinä instrumentissa, jonka opintoihin pyrkii. Jos pyrit useampaan kuin yhteen pop-jazzlinjan instrumenttiin, sinun tulee toimittaa instrumenttinäyte niistä kaikista.

  • Instrumenttinäyte tai -näytteet tulee lähettää ti 28.3. mennessä osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi.

  • Varsinaisessa pääsykokeessa (8.-10.5.2023) esitettävät kappaleet ilmoitetaan erikseen toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille. Kappaleet esitetään konservatorion järjestämän bändin kanssa.

SUOMEN KIELEN KOE
(vain ei-suomenkielisille hakijoille)

Kevään 2023 opiskelijavalinnan kielikoepäivä on 26.4.2023. Hakijan suomen kielen taitoa arvioidaan myös pääsy- ja soveltuvuuskokeiden eri koeosioiden yhteydessä, erityisesti haastattelussa.

Kielikokeen varapäivä mahdollisten sairastumisten tai muiden painavien syiden varalta on keskiviikko 3.5.2023. Varapäivästä on ilmoitettu kielikoekutsuissa kokeeseen kutsutuille hakijoille.