Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät koe-esiintymisen pääinstrumentilla, haastattelun sekä musiikinteorian ja säveltapailun kokeen.

Jos pääinstrumenttiosuuteen kuuluu vapaavalintaisia kappaleita, niiden tulee olla vähintään peruskurssin vaikeustasoa 3/3 (laulajilla 2/2). Myös kokeiden teoria- ja säveltapailuosuuden tehtävät ovat 3/3-tasoisia.

Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin.

Klassisen linjan hakijoista varsinaiseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki yhteisen ennakkotehtävän perusteella hakukelpoiseksi todetut hakijat.

Pop-jazzmusiikin linjan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Osa hakijoista kutsutaan ennakkotehtävien perusteella varsinaiseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

KLASSINEN MUSIIKKI

Klassisen musiikin koesoitto-/koelaulukappaleet on hyvä valita siten, että ne antavat mahdollisimman tarkan ja monipuolisen kuvan hakijan osaamisen tasosta. Kappaleet saavat näin ollen olla myös 3/3-tasoa (laulajilla 2/2-tasoa) vaativampia, ja ne kannattaakin suhteuttaa omiin tavoitteisiin.

Klassisen musiikin soitinopintoihin pyrittäessä esitetään kaksi eri tyylikausia edustavaa vapaavalintaista, vähintään 3/3-tasoista sävellystä, joista lautakunta kuuntelee harkintansa mukaan noin 5 minuuttia kummastakin.
Koesoittokappaleet esitetään ilman säestystä ja mieluiten ulkoa.

Klassisiin lauluopintoihin pyrittäessä esitetään kolme laulua eri kielillä vähintään 2/2-tason vaatimusten mukaisesti.
Yhden lauluista on oltava suomen kielellä ja kaikkien alkukielellä.
Lisäksi lauletaan Vaccain Metodo Praticosta lautakunnan valinnan mukaan joko Ib, IIb, V, VII tai VIIIa.
Vapaavalintaiset koelaulukappaleet esitetään ulkoa.
Vaccai-osuu­den saa laulaa nuoteista (omat nuotit mukaan!).

POP-JAZZMUSIIKKI

Pop-jazzmusiikin linjan hakija esittää pääinstrumenttikokeessa yhden annetuista vaihtoehdoista valitsemansa kappaleen sekä yhden pakollisen kappaleen. Vaihtoehdot valinnaiseksi valintakoekappaleeksi sekä pakollinen kappale ilmoitetaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsuttaville hakijoille erikseen.
Kappaleet esitetään bändin kanssa. Pakollisessa kappaleessa pitää olla yksi improvisoitu soolo.

SUOMEN KIELEN KOE
(vain ei-suomenkielisille hakijoille)

Kevään 2022 opiskelijavalinnan suomen kielen koe pidetään huhtikuussa 2022. Tarkempi koeaika ja -paikka ilmoitetaan myöhemmin.