Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät koe-esiintymisen pääinstrumentilla, haastattelun sekä musiikinteorian ja säveltapailun kokeen.

Jos pääinstrumenttiosuuteen kuuluu vapaavalintaisia kappaleita, niiden tulee olla vähintään peruskurssin vaikeustasoa 3/3 (laulajilla 2/2). Myös kokeiden teoria- ja säveltapailuosuuden tehtävät ovat 3/3-tasoisia.

Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua tekemään kielikokeen korvaavat lisätehtävät, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin.

Koronatilanteen vuoksi elokuun 2021 pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään etänä. Kokeet korvataan etätehtävillä, lukuunottamatta klassisen musiikin linjan teoria- ja säveltapailukoetta, joka pidetään etäjärjestelyin. Tarkemmat tiedot eri koeosioiden korvaavista tehtävistä ja etäkoejärjestelyistä ovat alempana tällä sivulla.

HUOM! Jos olet hakuvaiheessa epävarma, ovatko ilmoittautumisesi ja/tai etätehtäväsi tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

YLEISOHJEITA (molemmat linjat):

Videoiden tulee olla kuvattu vuonna 2021, ja niiden tulee olla ongelmitta katsottavissa ainakin 30.8.2021 asti. Jos lähetät tehtäviä jaettavan linkin kautta (esim. YouTube), varmistathan, että linkki on siihen asti voimassa. Suosittelemme lähettämään maksimissaan 1 Gt:n kokoisia tiedostoja.

Merkitsethän viestin otsikon muotoon PÄÄINSTRUMENTTI_Sukunimi Etunimi_Tehtävät x–y,
esim. PIANO_Pianisti Paula_Tehtävät 1–3.

Nimeä kukin tehtäväliite muotoon Sukunimi Etunimi_Tehtävä x,
esim. Pianisti Paula_Tehtävä 1.

Muistathan myös lähettää ilmoittautumislomakkeen ke 4.8.2021 mennessä.

KLASSISEN MUSIIKIN LINJAN PÄÄSYKOKEEN TOTEUTUS / ELOKUU 2021

Teoria- ja säveltapailukoe:

Koe toteutetaan perjantaina 13.8.2021 WhatsApp-videopuheluhaastatteluina, joita varten hakijoille ilmoitetaan yksilölliset koeajat saman viikon alkupuolella ja lähetetään etukäteen valmistettava tehtävä haastattelua edeltävän päivän aamupäivänä.

Pääinstrumentin koe ja haastattelu:

Pääinstrumentin koe ja haastattelu korvataan alla kuvatuilla etätehtävillä, jotka tulee lähettää 4.8. mennessä osoitteeseen klassinenhaku@concis.fi.

Tehtävä 1: CV (pdf-muodossa)

CV:stä tulisi käydä ilmi aiemmat musiikkiopintosi, opettajat, suoritukset ja toiminta muusikkona. CV tulisi laatia ensisijaisesti suomen kielellä.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, CV:n saa tarvittaessa tehdä myös esim. englanniksi. Lue huolellisesti myös seuraava kappale.

HUOM: Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, etkä ole saanut vapautusta suomen kielen kokeesta, CV:hen tulee suomen kielen kokeen korvaavina lisätehtävinä liittää

a) kirjallinen esittely, jossa kerrot suomeksi itsestäsi ja tavoitteistasi musiikkiopintojen suhteen, sekä
b) kirjallinen suunnitelma (mieluiten suomeksi tai tarvittaessa englanniksi) siitä, miten aiot edistää suomen kielen taitoasi jatkossa.

Tehtävä 2: Esittelyvideo

Esittelyvideossa kerrot lyhyesti (muutaman minuutin ajan) itsestäsi ja tavoitteistasi musiikkiopintojen suhteen, ensisijaisesti suomen kielellä.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, esittelyn saa tarvittaessa tehdä myös esim. englanniksi. Tällöinkin sinun kannattaa esitellä videolla myös suomen kielen taitoasi mahdollisimman paljon.

Tehtävä 3: Pääinstrumenttikoe: videotallenteet pääsykoekappaleista

Soitto- ja laulunäytteissä kukin kappale tai moniosaisen teoksen osa tulee videoida yhdellä otolla siten, että hakija näkyy kokonaan videokuvassa ja katsoja pystyy helposti seuraamaan soitto- tai laulutapahtumaa myös videokuvasta koko esityksen ajan. Kuvan ja äänen laadun tulee olla ainakin kohtuullinen.

Pääsykoekappaleet on hyvä valita siten, että ne antavat mahdollisimman tarkan ja monipuolisen kuvan hakijan osaamisen tasosta. Kappaleet saavat näin ollen olla myös 3/3-tasoa (laulajilla 2/2-tasoa) vaativampia, ja ne kannattaakin suhteuttaa omiin tavoitteisiin.

Klassisen musiikin soitinopinnot

Elokuun 2021 opiskelijavalinnassa hakijan tulee toimittaa videoidut esiintymistallenteet kahdesta eri tyylikausia edustavasta vapaavalintaisesta, vähintään 3/3-tasoisesta sävellyksestä. Koesoittokappaleet esitetään ilman säestystä.

Klassisen musiikin lauluopinnot

Elokuun 2021 opiskelijavalinnassa hakijan tulee toimittaa videoidut esiintymistallenteet kahdesta erityylisestä ja -kielisestä vapaavalintaisesta, vähintään 2/2-tasoisesta laulusta. Yhden lauluista on oltava suomen kielellä ja molempien alkukielellä. Koelaulukappaleet suositellaan esittämään mieluiten säestäjän kanssa.

POP-JAZZMUSIIKIN LINJAN PÄÄSYKOKEEN TOTEUTUS / ELOKUU 2021

Pop-jazzmusiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeen kaikki osiot korvataan ylimääräisillä etätehtävillä, jotka tulee lähettää 4.8. mennessä osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi. Tehtäväluettelo- ja -ohjelinkki on alempana tässä osiossa.

Teoria- ja säveltapailukoe:

Teoria- ja säveltapailukokeen teoriaosuus korvataan tehtävämonisteella ja säveltapailuosuus laulunäytevideotallenteella.

Haastattelu:

Haastattelu korvataan kahdella ylimääräisellä etätehtävällä, CV:llä ja esittelyvideolla.

Pääinstrumenttikoe:

Pääinstrumenttikoe korvataan pakollisen pääsykoekappaleen sekä instrumenttikohtaisista vaihtoehdoista valittavan valinnaisen kappaleen esiintymisvideotallenteilla. Kappaleiden nuotit löydät alta. Luethan huolellisesti myös tehtäväluettelon ja -ohjeet.

Pop-jazzmusiikin linjalle toivotaan elokuun 2021 opiskelijavalinnoissa erityisesti rumpaleita ja basisteja. Linjan muihinkin instrumentteihin on mahdollista hakea, mutta niissä opiskelijapaikat ovat tällä hetkellä täynnä (tilanne 2.7.2021).

TEORIAKOETEHTÄVÄT:

KAIKILLE PAKOLLINEN KAPPALE:

VALINNAISET KAPPALEET (valitse oman instrumenttisi vaihtoehdoista jompikumpi):

Rummut:

Basso:

Piano/keyboard:

Sähkökitara:

Pop-jazzlaulu:

SUOMEN KIELEN KOE
(vain ei-suomenkielisille hakijoille)

Koronatilanteen vuoksi kevään 2021 opiskelijavalinnan suomen kielen koe korvataan ylimääräisillä etätehtävillä; katso oman linjasi tehtäväkuvaukset ylempänä tällä sivulla.