Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät koe-esiintymisen pääinstrumentilla, haastattelun sekä musiikinteorian ja säveltapailun kokeen.

Jos pääinstrumenttiosuuteen kuuluu vapaasti valittavia kappaleita, niiden tulee olla vähintään peruskurssin vaikeustasoa 3/3 (laulajilla 2/2). Myös kokeiden teoria- ja säveltapailuosuuden tehtävät ovat 3/3-tasoisia.

Jos haet useampaan instrumenttiin, sinun tulee osallistua pääinstrumenttikokeeseen niissä kaikissa.

Jos haet molemmille linjoille, sinun tulee osallistua molempien linjojen teoria- ja säveltapailukokeisiin.

Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin.

Muistathan lähettää lisätietolomakkeesi ja mahdolliset muut ennakkotehtävät 26.3.2024 mennessä.

HUOM! Jos olet epävarma, ovatko lisätietolomakkeesi, mahdollinen yhteishaun hakulomakkeesi ja/tai pääsykokeisiin kuuluvat tehtävät tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.-

KLASSINEN MUSIIKKI

Kevään 2024 pääsykokeet pidetään 6.-8.5.2024, varapäivät 13.5.2024 ja 17.5.2024.

Klassisen musiikin koesoitto-/koelaulukappaleet on hyvä valita siten, että ne antavat mahdollisimman tarkan ja monipuolisen kuvan hakijan osaamisen tasosta. Kappaleet saavat näin ollen olla myös 3/3-tasoa (laulajilla 2/2-tasoa) vaativampia, ja ne kannattaakin suhteuttaa omiin tavoitteisiin.

Klassisen musiikin soitinopintoihin pyrittäessä esitetään kaksi eri tyylikausia edustavaa vapaavalintaista, vähintään 3/3-tasoista sävellystä, joista lautakunta kuuntelee harkintansa mukaan noin 5 minuuttia kummastakin.
Koesoittokappaleet esitetään ilman säestystä ja mieluiten ulkoa.

Klassisiin lauluopintoihin pyrittäessä esitetään kolme laulua eri kielillä vähintään 2/2-tason vaatimusten mukaisesti.
Yhden lauluista on oltava suomen kielellä ja kaikkien alkukielellä.
Lisäksi lauletaan Vaccain Metodo Praticosta lautakunnan valinnan mukaan joko Ib, IIb, V, VII tai VIIIa.
Vapaavalintaiset koelaulukappaleet esitetään ulkoa.
Vaccai-osuu­den saa laulaa nuoteista (omat nuotit mukaan!).

Koelaulukappaleet esitetään pianosäestyksen kanssa.
HUOM! Jos tarvitset koelauluun säestäjän konservatoriolta, toimitathan säestysnuotit opintokoordinaattorillemieluiten n. 2 viikkoa ennen pääsykoepäivää tai saamiesi ohjeiden mukaisesti (kevään 2024 haussa ma 22.4. mennessä). Nuotit saa myös lähettää skannattuina sähköpostitse, jos ne ovat siistit ja selkeät.
Halutessasi voit myös tuoda oman säestäjän.

POP-JAZZMUSIIKKI

Pop-jazzmusiikin linjan kevään 2024 pääsy- ja soveltuvuuskoe on kaksivaiheinen. Osa hakijoista kutsutaan ennakkotehtävien perusteella pääsykokeen toiseen vaiheeseen.

  • Pop-jazzlinjan ennakkotehtäviin kuuluu vapaasti valittava, vähintään 3/3-tasoinen (laulajilla 2/2-tasoinen) instrumenttinäyte mp3-formaatissa (ei päälleäänityksiä vaan ns. live-otto).

  • Instrumenttinäyte on annettava siinä instrumentissa, jonka opintoihin pyrkii. Jos pyrit useampaan kuin yhteen pop-jazzlinjan instrumenttiin, sinun tulee toimittaa instrumenttinäyte niistä kaikista.

  • Instrumenttinäyte tai -näytteet tulee lähettää ti 26.3.2024 mennessä osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi.

  • Varsinaisessa pääsykokeessa (6.-8.5.2024, varapäivät 13.5.2024 ja 17.5.2024) esitettävät kappaleet ilmoitetaan erikseen toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille. Kappaleet esitetään konservatorion järjestämän bändin kanssa.

SUOMEN KIELEN KOE
(vain ei-suomenkielisille hakijoille)

Keväällä 2024 ei järjestetä erillistä kielikoetta, vaan kielitaidon riittävyyttä arvioidaan pääsy- ja soveltuvuuskoepäivien eri koeosioiden yhteydessä.