Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät koe-esiintymisen pääinstrumentilla, haastattelun sekä musiikinteorian ja säveltapailun kokeen.

Jos pääinstrumenttiosuuteen kuuluu vapaavalintaisia kappaleita, niiden tulee olla vähintään peruskurssin vaikeustasoa 3/3 (laulajilla 2/2). Myös kokeiden teoria- ja säveltapailuosuuden tehtävät ovat 3/3-tasoisia.

Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin.

Klassisen musiikin linjan hakijoista varsinaiseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki yhteisen ennakkotehtävän perusteella hakukelpoiseksi todetut hakijat.

Pop-jazzmusiikin linjan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Osa hakijoista kutsutaan ennakkotehtävien perusteella varsinaiseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Koronatilanteen vuoksi kevään 2022 pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään etänä. Kokeet korvataan ylimääräisillä etätehtävillä, lisäksi joitakin klassisen musiikin linjan koeosioita pidetään etäjärjestelyin. Tarkemmat tiedot eri koeosioiden korvaavista tehtävistä ja etäkoejärjestelyistä on lähetetty kokeisiin kutsuttaville hakijoille sähköpostitse viikolla 15/2022.

HUOM! Jos olet epävarma, ovatko ilmoittautumisesi ja/tai ennakkotehtäväsi tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

KLASSINEN MUSIIKKI

Kokeisiin kutsuttaville hakijoille on viikolla 15/2022 lähetetty sähköpostitse tarkemmat tiedot eri koeosioiden etäjärjestelyistä ja korvaavista tehtävistä.

Teoria- ja säveltapailukoe:

Koe toteutetaan tiistaina 3.5.2022 WhatsApp-videopuheluhaastatteluina, joita varten hakijoille ilmoitetaan yksilölliset koeajat viikolla 17/2022 ja lähetetään etukäteen valmistettava tehtävä haastattelua edeltävän päivän aamupäivänä.

Haastattelu:

Haastattelun instrumenttikohtaisista etätoteutustavoista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä on tiedotettu hakijoille sähköpostitse viikolla 15/2022. Mahdolliset korvaavat tehtävät tulee lähettää ma 9.5. klo 23:59 mennessä osoitteeseen klassinenhaku@concis.fi.

Pääinstrumenttikoe:

Pääinstrumenttikoe korvataan esiintymisvideotallenteilla, jotka tulee lähettää ma 9.5. klo 23:59 mennessä osoitteeseen klassinenhaku@concis.fi.

Klassisen musiikin koesoitto-/koelaulukappaleet esiintymistallenteita varten on hyvä valita siten, että ne antavat mahdollisimman tarkan ja monipuolisen kuvan hakijan osaamisen tasosta. Kappaleet saavat näin ollen olla myös 3/3-tasoa (laulajilla 2/2-tasoa) vaativampia, ja ne kannattaakin suhteuttaa omiin tavoitteisiin.

Kukin kappale (tai moniosaisissa teoksissa kukin teoksen osa) tulee kuvata yhdellä otolla siten, että hakija näkyy kokonaan videokuvassa ja katsoja pystyy helposti seuraamaan soitto- tai laulutapahtumaa myös videokuvasta koko esityksen ajan.
Videoiden tulee olla kuvattu vuonna 2022, ja niiden tulee olla ongelmitta katsottavissa ainakin 27.5.2022 asti.
Kuvan ja äänen laadun tulee olla ainakin kohtuullinen.

Tarkemmat lautakuntakohtaiset suositukset sopivien tallennusmuotojen valitsemiseen ja muut tarkemmat tallenneohjeet on ilmoitettu hakijoille sähköpostitse viikolla 15/2022.

Klassisen musiikin soitinopinnot

Kevään 2022 opiskelijavalinnassa hakijan tulee toimittaa videoidut esiintymistallenteet kahdesta eri tyylikausia edustavasta vapaavalintaisesta, vähintään 3/3-tasoisesta sävellyksestä. Koesoittokappaleet esitetään ilman säestystä, ellei hakijalle ole erikseen muuta ilmoitettu.

Klassisen musiikin lauluopinnot

Kevään 2022 opiskelijavalinnassa hakijan tulee toimittaa videoidut esiintymistallenteet kahdesta erityylisestä ja -kielisestä vapaavalintaisesta, vähintään 2/2-tasoisesta laulusta. Yhden lauluista on oltava suomen kielellä ja molempien alkukielellä. Koelaulutallenteissa saa olla säestys, mutta se ei ole pakollinen.

POP-JAZZMUSIIKKI

Pop-jazzmusiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeen kaikki osiot korvataan ylimääräisillä etätehtävillä, jotka tulee lähettää 9.5. klo 23:59 mennessä osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi.

Teoria- ja säveltapailukoe:

Teoria- ja säveltapailukokeen teoriaosuus korvataan tehtävämonisteella ja säveltapailuosuus laulunäytevideotallenteella. Tehtävät ja ohjeet on lähetetty sähköpostitse pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutuille hakijoille viikolla 15/2022.

Haastattelu:

Haastattelu korvataan kahdella ylimääräisellä etätehtävällä, CV:llä ja esittelyvideolla. Tarkemmat ohjeet on lähetetty sähköpostitse pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutuille hakijoille viikolla 15/2022.

Pääinstrumenttikoe:

Pääinstrumenttikoe korvataan pakollisen pääsykoekappaleen sekä hakijoille ilmoitetuista vaihtoehdoista valittavan valinnaisen kappaleen esiintymisvideotallenteilla. Kappaleiden nuotit ja tarkemmat ohjeet tallenteiden tekoon on lähetetty sähköpostitse pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutuille hakijoille viikolla 15/2022.

SUOMEN KIELEN KOE
(vain ei-suomenkielisille hakijoille)

Koronatilanteen vuoksi kevään 2022 opiskelijavalinnan suomen kielen koe korvataan muilla kielitaidon arviointitavoilla. Kokeen korvaavista tehtävistä ja muusta korvaavasta kielitaidon arvioinnista on ilmoitettu hakijoille sähköpostitse viikolla 15/2022.