Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät koe-esiintymisen pääinstrumentilla, haastattelun sekä musiikinteorian ja säveltapailun kokeen.

Alkusyksyn 2022 haussa toivotaan rumpaleita ja sähkökitaristeja pop-jazzmusiikin linjalle. Muistathan lähettää ilmoittautumislomakkeesi ja soittonäytteesi to 8.9.2022 mennessä. Teoriakokeesta ja haastatteluista on tulossa lisätietoa sivuillemme elokuun loppuun mennessä.

Pop-jazzlinjan  muiden instrumenttien opiskelijapaikat ovat valitettavasti täynnä.

Klassisen musiikin linjan hakijat voivat tiedustella mahdollisista vapaista opiskelupaikoista opintokoordinaattorilta.

Jos pääinstrumenttiosuuteen kuuluu vapaavalintaisia kappaleita, niiden tulee olla vähintään peruskurssin vaikeustasoa 3/3 (laulajilla 2/2). Myös kokeiden teoria- ja säveltapailuosuuden tehtävät ovat 3/3-tasoisia.

Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen ja/tai muuhun kielitaidon arviointiin, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin.

HUOM! Jos olet epävarma, ovatko ilmoittautumislomakkeesi ja/tai pääsykokeisiin kuuluvat tehtävät tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

KLASSINEN MUSIIKKI

Klassisen musiikin koesoitto-/koelaulukappaleet on hyvä valita siten, että ne antavat mahdollisimman tarkan ja monipuolisen kuvan hakijan osaamisen tasosta. Kappaleet saavat näin ollen olla myös 3/3-tasoa (laulajilla 2/2-tasoa) vaativampia, ja ne kannattaakin suhteuttaa omiin tavoitteisiin.

Klassisen musiikin soitinopintoihin pyrittäessä esitetään kaksi eri tyylikausia edustavaa vapaavalintaista, vähintään 3/3-tasoista sävellystä, joista lautakunta kuuntelee harkintansa mukaan noin 5 minuuttia kummastakin.
Koesoittokappaleet esitetään ilman säestystä ja mieluiten ulkoa.

Klassisiin lauluopintoihin pyrittäessä esitetään kolme laulua eri kielillä vähintään 2/2-tason vaatimusten mukaisesti.
Yhden lauluista on oltava suomen kielellä ja kaikkien alkukielellä.
Lisäksi lauletaan Vaccain Metodo Praticosta lautakunnan valinnan mukaan joko Ib, IIb, V, VII tai VIIIa.
Vapaavalintaiset koelaulukappaleet esitetään ulkoa.
Vaccai-osuu­den saa laulaa nuoteista (omat nuotit mukaan!).

Koelaulukappaleet esitetään pianosäestyksen kanssa.
HUOM! Jos tarvitset koelauluun säestäjän konservatoriolta, toimitathan säestysnuotit opintokoordinaattorille mieluiten n. 2 viikkoa ennen pääsykoepäivää tai saamiesi ohjeiden mukaisesti. Nuotit saa myös lähettää skannattuina sähköpostitse, jos ne ovat siistit ja selkeät.
Halutessasi voit myös tuoda oman säestäjän.

POP-JAZZMUSIIKKI

Pop-jazzmusiikin linjalle haetaan alkusyksyn 2022 haussa rumpaleita ja sähkökitaristeja. Linjan muiden instrumenttien opiskelijapaikat ovat tällä hetkellä täynnä.

Pop-jazzmusiikin linjan alkusyksyn 2022 pääsykokeet korvataan pääasiassa etätehtävillä.

PÄÄSYKOEOSIOT / ALKUSYKSY 2022:

 • Yleisohjeita tehtävien lähettämiseen:

  Merkitsethän viestin otsikon muotoon
  PÄÄINSTRUMENTTI_Sukunimi Etunimi_Tehtävät x–y,
  esim. RUMMUT_Rumpali Riina_Tehtävät 1–2.

  Nimeä kukin tehtäväliite muotoon
  Sukunimi Etunimi_Tehtävä x,
  esim. Rumpali Riina_Tehtävä 1.

  Molempien tehtävien lähetysosoite on popjazzhaku@concis.fi.

  Soittonäytteen viimeinen palautuspäivä on torstai 8.9.2022 klo 23:59 mennessä.

  Teoriakokeen viimeinen palautuspäivä on maanantai 12.9.2022 klo 16:00 mennessä.

 • Koesoitto korvataan videotallenteella seuraavalla tavalla:

  Hakijan tulee toimittaa vapaavalintainen, noin 3/3-tasoinen soittonäyte videotallenteena torstaihin 8.9.2022 klo 23:59 mennessä.

  Soittonäyte tulee antaa sillä instrumentilla, johon pyrit ja jolla aiot suorittaa pääaineopintosi. Esityksessä tulee olla ainakin lyhyt improvisoitu osuus.

  Esitys tulee kuvata yhdellä otolla, tai, jos esität useamman kappaleen, kukin kappale yhdellä otolla. Suosittelemme käyttämään säestystä tai taustaäänitettä, mutta myös säestyksetön esitys käy. Mahdollinen taustaäänite voi olla mikä tahansa äänite, esim. suoratoistopalvelut, cd-levy, musiikkisoftalla itse tehty tai jonkun valmistama äänipohja jne.

  Varmistathan mahdollisimman hyvän äänen laadun sekä sopivan balanssin mahd. säestyspohjan ja oman instrumentin äänenvoimakkuudessa.

 • Teoriakoetehtävät lähetetään sähköpostitse kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille hakijoille perjantaina 9.9.2022.

  Käytäthän selvää käsialaa, ja kirjoitathan koko nimesi (etu- ja sukunimi) vastauspaperisi yläreunaan. Skannaa/valokuvaa sen jälkeen valmiit tehtävät ja palauta ne pdf-tiedostona osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi maanantaihin 12.9. klo 16:00 mennessä.

  Ellei sinulla ole mahdollisuutta tulostaa koetehtäviä, tehtävät voi myös tehdä nuottipaperille. Kannattaa tällöin kopioida selvällä käsialalla kaikki koetehtävät ja -kysymykset vastauspaperille, jotta kuulustelija näkee selkeästi, mihin tehtävään mikäkin vastaus kuuluu.

 • Varauduthan myös haastatteluun viikolla 37 (tarkentuu). Tarkka aika ja toteutustapa ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville hakijoille.

SUOMEN KIELEN KOE
(vain ei-suomenkielisille hakijoille)

Kesän/alkusyksyn 2022 opiskelijavalinnassa erillistä kielikoetta ei järjestetä. Hakijan suomen kielen taito arvioidaan pääsykokeiden yhteydessä erityisesti haastatteluosuuden perusteella.