Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät koe-esiintymisen pääinstrumentilla, haastattelun sekä musiikinteorian ja säveltapailun kokeen.

Loppusyksyn 2022 haussa voi hakea ainoastaan klassisen musiikin linjalle. Muistathan lähettää ilmoittautumislomakkeesi 15.11.2022 mennessä. Pääsykokeet ovat ke 7.12.2022.

Pop-jazzlinjan opiskelijapaikat ovat valitettavasti täynnä. Linjalle voi hakea seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2023.

Muinakin aikoina voi tiedustella mahdollisista vapaista opiskelupaikoista opintokoordinaattorilta.

Pääinstrumenttikokeen valinnaisten kappaleiden tulee olla vähintään peruskurssin vaikeustasoa 3/3 (laulajilla 2/2); ks. myös tarkemmat linjakohtaiset ohjeet. Myös kokeiden teoria- ja säveltapailuosuuden tehtävät ovat 3/3-tasoisia.

Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen ja/tai muuhun kielitaidon arviointiin, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin.

HUOM! Jos olet epävarma, onko ilmoittautumislomakkeesi ja/tai pääsykokeisiin kuuluvat tehtävät tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

KLASSINEN MUSIIKKI

Klassisen musiikin koesoitto-/koelaulukappaleet on hyvä valita siten, että ne antavat mahdollisimman tarkan ja monipuolisen kuvan hakijan osaamisen tasosta. Kappaleet saavat näin ollen olla myös 3/3-tasoa (laulajilla 2/2-tasoa) vaativampia, ja ne kannattaakin suhteuttaa omiin tavoitteisiin.

Klassisen musiikin soitinopintoihin pyrittäessä esitetään kaksi eri tyylikausia edustavaa vapaavalintaista, vähintään 3/3-tasoista sävellystä, joista lautakunta kuuntelee harkintansa mukaan noin 5 minuuttia kummastakin.
Koesoittokappaleet esitetään ilman säestystä ja mieluiten ulkoa.

Klassisiin lauluopintoihin pyrittäessä esitetään kolme laulua eri kielillä vähintään 2/2-tason vaatimusten mukaisesti.
Yhden lauluista on oltava suomen kielellä ja kaikkien alkukielellä.
Lisäksi lauletaan Vaccain Metodo Praticosta lautakunnan valinnan mukaan joko Ib, IIb, V, VII tai VIIIa.
Vapaavalintaiset koelaulukappaleet esitetään ulkoa.
Vaccai-osuu­den saa laulaa nuoteista (omat nuotit mukaan!).

Koelaulukappaleet esitetään pianosäestyksen kanssa.
HUOM! Jos tarvitset koelauluun säestäjän konservatoriolta, toimitathan säestysnuotit opintokoordinaattorille mieluiten n. 2 viikkoa ennen pääsykoepäivää tai saamiesi ohjeiden mukaisesti. Nuotit saa myös lähettää skannattuina sähköpostitse, jos ne ovat siistit ja selkeät.
Halutessasi voit myös tuoda oman säestäjän.

POP-JAZZMUSIIKKI

Pop-jazzmusiikin linjalle voi hakea seuraavan kerran helmi-maaliskuun 2023 yhteishaussa tai samaan aikaan järjestettävässä jatkuvassa haussa.

Pop-jazzlinjan kevään 2023 pääsy- ja soveltuvuuskoe on kaksivaiheinen. Osa hakijoista kutsutaan ennakkotehtävien perusteella pääsykokeen toiseen vaiheeseen.

  • Pop-jazzlinjan ennakkotehtäviin kuuluu vapaasti valittava, vähintään 3/3-tasoinen (laulajilla 2/2-tasoinen) pääinstrumenttinäyte.

  • Varsinaisessa pääsykokeessa esitettävät kappaleet ilmoitetaan erikseen toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille.

SUOMEN KIELEN KOE
(vain ei-suomenkielisille hakijoille)

Loppusyksyn 2022 opiskelijavalinnan mahdollisen kielikokeen aika, paikka ja toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin. Hakijan suomen kielen taitoa arvioidaan myös pääsykokeiden eri koeosioiden yhteydessä, erityisesti haastattelussa.