Rekrytointi

Lahden konservatorio on musiikkialan ammatillista koulutusta valtakunnallisesti ja
musiikin perusopetusta Lahden ja lähikuntien asukkaille antava oppilaitos.
Oppilaita konservatoriossa on noin 1 050, joista muskarilaisia n. 350. Henkilöstöömme kuuluu n. 70 ammattilaista.

Musiikkileikkikoulun opettaja

Tule meille muskariopettajaksi!

Konservatorion muskarissa on kaksi vakinaista toimenhaltijaa, joiden lisäksi töitä on tarjolla vielä tuntiopettajallekin. Ensi lukuvuonna tunteja on ainakin 16 neljänä iltana viikossa, maanantaista torstaihin.

Haemme lähtökohtaisesti yhtä tuntiopettajaa, mutta tehtävä voidaan jakaa useammallekin.

Haemme joukkoomme iloista, innokasta ja yhteistyökykyistä opettajaa. Tarjoamme mielenkiintoisen ja antoisan työn ison oppilaitoksen vireässä työyhteisössä ja useamman muskariopettajan muodostamassa lapsia ja musiikkia rakastavassa kollegiossa.

  • Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 18.6.2023 klo 23.59 mennessä osoitteeseen rekry@concis.fi
  • Liitä hakemukseesi ansioluettelosi sekä kelpoisuutesi osoittavat todistusjäljennökset.
  • Lisäksi voit haluamallasi tavalla esittää sellaisia vahvuuksiasi, joiden arvioit antavan lisäarvoa hakuprosessissa.

Työhaastattelut pyrimme järjestämään ja päätöksen opettajavalinnasta tekemään kesäkuun aikana.

Tuntiopettajan tehtävä(t) täytetään määräaikaisena ajalle 1.8.2023 – 31.5.2024, tai sopimuksen mukaan.

Syyslukukauden osalta muskariopetus alkaa 21.8.

Tiedustelut: muskari@concis.fi , 044 281 2229

Muskariopettajan kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 §19 (taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opettajan kelpoisuus) mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaiset. Valitun henkilön on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote.

Toimitusjohtaja-rehtorina vastaat konservatorion strategisesta ja operatiivisesta sekä pedagogisesta johtamisesta samoin kuin juoksevan hallinnon hoitamisesta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

  • laaja-alaista osaamista ja ymmärrystä johtamisesta, esihenkilötyöstä ja henkilöstöjohtamisesta sekä talouden hallinnasta,
  • vahvaa ymmärrystä musiikista, musiikkikoulutuksesta ja musiikkikoulutuskentästä sekä monipuolista musiikkialan työkokemusta,
  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä itsensä johtamisen taitoja samoin kuin
  • kykyä vaalia ja kehittää konservatorion yhteiskuntasuhteita, yhteistyökumppanuuksia ja työelämäyhteyksiä.

Rehtorin tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 §2 ja 3 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat Yksityisen opetusalan työehtosopimusta mukailevat. Valitun henkilön on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote.
Työhaastattelut järjestetään 27. – 31.3. välisenä aikana. Osalle haastatelluista voidaan tehdä soveltuvuustesti. Valintapäätös on tavoitteena tehdä huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Rehtori Eero Pulkkinen

050 511 0071
eero.pulkkinen@concis.fi

Viulunsoiton lehtorin toimi

Haemme viulunsoiton opetukseen syvällisesti perehtynyttä, osaavaa, sitoutuvaa ja yhteistyökykyistä opettajaa.

Ammatillisessa koulutuksessa viulunsoiton lehtorilta toivotaan vetovoimaisuutta koulutukseen hakeutuvien nuorten joukossa sekä edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta ja työelämälähtöistä ajattelua.

Taiteen perusopetuksessa viulunsoiton lehtorilta odotetaan erityisesti kykyä oppilaiden innostamiseen ja motivoimiseen pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen kehittämiseen.

Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue. Hakija voi myös mielellään liittää hakemukseen selvityksen oppilaittensa tähänastisista tasosuorituksista, kilpailumenestyksistä ja sijoittumisesta jatko-opintoihin.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun sekä antamaan soitto- ja opetusnäyte, jotka on tavoitteena järjestää viikolla 14. Valintapäätös on tavoitteena tehdä huhtikuun loppuun mennessä.
Viulunsoiton lehtorin tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 §13 (ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuus) mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaiset. Valitun henkilön on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote.

Lisätietoja

Rehtori Eero Pulkkinen

050 511 0071
eero.pulkkinen@concis.fi

Matalien vaskisoittimien lehtorin toimi

Haemme pasuunan-, baritonin- ja tuubansoitonopetukseen syvällisesti perehtynyttä, osaavaa, sitoutuvaa ja yhteistyökykyistä opettajaa.

Ammatillisessa koulutuksessa matalien vaskisoittimien lehtorilta toivotaan vetovoimaisuutta koulutukseen hakeutuvien nuorten joukossa sekä edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta ja työelämälähtöistä ajattelua.

Taiteen perusopetuksessa matalien vaskisoittimien lehtorilta odotetaan erityisesti kykyä oppilaiden innostamiseen ja motivoimiseen pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen kehittämiseen.

Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue. Hakija voi myös mielellään liittää hakemukseen selvityksen oppilaittensa tähänastisista tasosuorituksista, kilpailumenestyksistä ja sijoittumisesta jatko-opintoihin.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun sekä antamaan soitto- ja opetusnäyte, joka on tavoitteena järjestää viikolla 12. Valintapäätös on tavoitteena tehdä huhtikuun loppuun mennessä.
Matalien vaskisoitinten lehtorin tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 §13 (ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuus) mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaiset. Valitun henkilön on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote.

Lisätietoja

Rehtori Eero Pulkkinen

050 511 0071
eero.pulkkinen@concis.fi

Kaksi pianonsoitonopettajan tointa

Haemme kahta pianonsoiton opetukseen syvällisesti perehtynyttä ja tehtävään omistautuvaa opettajaa. Toisella opettajista keskeisenä osana työtä on vapaan säestyksen opettaminen.

Molemmilla opettajilla pääosa opetustyöstä tulee olemaan taiteen perusopetuksen oppilaitten opettamista. Molemmilta myös odotetaan erityistä kykyä oppilaiden innostamiseen ja motivoimiseen pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen kehittämiseen.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun sekä antamaan soitto- ja opetusnäyte, jotka on tavoitteena järjestää viikolla 16. Valintapäätös on tavoitteena tehdä huhtikuun loppuun mennessä.

Pianonsoitonopettajan toimien kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 §19 (taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opettajan kelpoisuus) mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaiset. Valitun henkilön on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote.

Lisätietoja

Rehtori Eero Pulkkinen

050 511 0071
eero.pulkkinen@concis.fi