Musiikin perusteet

Musiikkiharrastus on muutakin kuin soittoharrastus. Soitinopintoja tukevat säveltapailun ja musiikinteorian opinnot, joissa oppilaan sävelkorva ja musiikillinen tietämys kehittyvät. Opetus on kerran viikossa tapahtuvaa ryhmäopetusta ja se sisältyy lukukausimaksuun. Musiikin perusteitten opinnot suositellaan aloitettaviksi 9 – 10 vuoden iässä. Musiikin perusteita voi opiskella myös pääaineena.

Mitä musiikin perusteiden tunneilla tehdään?

”Musiikin perusteet” on uusi nimi entisille musiikinteorian ja säveltapailun kursseille. Tunneilla opiskellaan musiikin luku- ja kirjoitustaitoa sekä tutustutaan musiikin rakenteeseen. Nuoremmat lapset työskentelevät lähinnä laulaen, soittaen, leikkien ja musiikkia kuunnellen. Vähitellen iän ja taitojen karttuessa aletaan tehdä enemmän erityyppisiä harjoitustehtäviä, ja kotitehtävätkin kuuluvat työskentelyyn.

Miten opetus on järjestetty?

Musiikin perusteiden opetus on ryhmäopetusta, ja oppitunti on perustasolla 60 minuutin mittainen. Perusopinnoissa musiikin perusteita on kaikkiaan 4 tasoa, joista tasot 1 – 3 kestävät yleensä kaksi vuotta kukin, ja kurssi 4 on yhden lukuvuoden mittainen. Perusopintojen todistuksen saamiseksi on tehtävä vähintään musiikin perusteiden 1. ja 2. taso.

Ensisijaisena opetusmenetelmänä käytetään unkarilaisen Kodaly- menetelmän sovellusta. Oppimisen tukena käytetään yleensä oppikirjaa: kukin opettaja valitsee ryhmälleen parhaiten soveltuvan opetusmateriaalin. Lukuvuotena 2023 – 2024 Musiikin perusteita opettavat Tiina Lampinen, Teuvo Lampinen ja Outi Leppänen sekä Pauliina Uusivirta (pop-jazzteoria).

Onko musiikin perusteissa tutkintoja?

Kyllä on. Opettaja arvioi kurssit 1 ja 2 oppitunneilla pitämiensä pienten kokeiden perusteella, ja musiikin perusteet 3 -kurssin arvioivat opettajat yhdessä.

Kurssit on jaettu opintosuorituksiin, joiden kertymistä voi seurata Wilmasta. Perusopintojen todistuksessa musiikin perusteiden osaaminen arvioidaan numeroin 1 – 5.

Miten ryhmiin ilmoittaudutaan?

Ryhmiin käydään il,moittautumassa konservatoriolla henkilökohtaisesti lukuvuoden alkaessa yleisenä ilmoittautumispäivänä. Mukaan voi yleensä tulla myös kesken vuotta, mikäli sopiva ryhmä löytyy.

Vapaita paikkoja voi tiedustella sähköpostilla: tiina.lampinen@concis.fi ja pauliina.uusivirta@concis.fi (pop/jazz)

Välivuotta opinnoissaan pitävät voivat jättää keväällä yhteystietonsa toimistoon, mikäli haluavat opintopaikan musiikin perusteiden ryhmässä seuraavalle lukuvuodelle.

Entä mitä teoria-aineita syventävissä opinnoissa opiskellaan?

90 minuutin mittaisilla oppitunneilla keskitytään ensimmäisenä opintovuotena säveltapailuun ja toisena musiikinteoriaan ja analyysiin. Kolmantena opintovuotena opiskelija voi valita erilaisista harmoniaan ja musiikin historiaan keskittyvistä periodikursseista itselleen soveltuvan paketin. Uusia opintokokonaisuuksia ovat mm. oman ohjelmiston analyysikurssi sekä vapaan soiton perusteet. Kaikkia kursseja ei opeteta joka vuosi – kysy siis jo keväällä opettajilta seuraavan lukuvuoden opetuksen sisällöstä ja kerro omista toiveistasi.