Musiikkileikkikoulu

Jatkoilmoittautuminen syyslukukauden 2024 muskariryhmiin alkaa 15.4.

Uudet muskarilaiset voivat ilmoittautua mukaan muskariin 2.5. lähtien.

Tätä on musiikkileikkikoulu:

Musiikkileikkikouluun, arkikielellä muskariin, voi tulla jo varhaisessa vauvaiässä ja ryhmiä on tarjolla kaikille lapsille aina kouluikään asti.

Musiikkileikkikoulun ryhmissä kuunnellaan musiikkia, lauletaan, leikitään, loruillaan, soitetaan ja liikutaan.

Kivoissa yhteisissä musiikkihetkissä itse toimien lapsessa syttyy kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan. Samalla hänen kehitystään tukevat opetustavoitteet täyttyvät kuin itsestään.

Musiikkileikkikoulu on aina ryhmäopetusta. 4 – 8 lapsen ryhmät muodostetaan ikävuosittain, huomioiden lasten yleisen ja musiikillisen kehityksen eri vaiheet. Ryhmissämme on erilaisia teemoja ja tarjontaamme kuuluu myös perhe- ja sisarusryhmiä sekä erityislasten ryhmä. Oppitunteja on aamuisin, iltapäivisin sekä iltaisin.

Lukuvuoden kohokohtia ovat muskarikonsertit Felix Krohn –konserttisalissamme. Kaikki muskarilaiset pääsevät esiintymään ja yleisöön ovatkin erityisen tervetulleita kaikki lasten lähipiiriin kuuluvat tärkeät ihmiset!

Katso muskariopettajien tervehdys Youtubessa

0-7 -vuotiaiden ryhmät

Tutustu lukujärjestykseemme. Voit ilmoittautua ryhmään jossa ei ole merkintää ”TÄYNNÄ”.

Jos ainoa lapsellesi sopiva aika ja ryhmä on jo täynnä, voit ilmoittaa lapsesi jonoon.

Henkilötietojen luovutus ja käsittely: Noudatamme tietojen tallennuksessa ja käsittelyssä tietosuojalakeja. Nettisivuyhteytemme on suojattu ja keräämme vain sellaista informaatiota, joka on merkityksellistä oppilaaksikirjaamisessa.

Lahden konservatorio antaa muskarilaisille mahdollisuuden tutustua toimintaan kahden ensimmäisen opetusviikon ajan sitoumuksetta. Mikäli lapsi jatkaa toiminnassa tämän jälkeen, sitouttaa se huoltajan täyteen lukukausimaksuun riippumatta siitä, montako kertaa lapsi osallistuu toimintaan lukukauden aikana.

Opettajat

Kaikilla muskariopettajillamme on varhaisiän musiikkikasvattajan pätevyys. Tiimiin kuuluvat:

Muskarin opetustilat

Syyslukukausi 2023

Maija: Muskari 1

Mira: Juhana-sali (ma ja ke), Muskari 1 (ti, to ja pe)

Tia: Muskari 2

Toimimme konservatoriolla 3 opetusluokassa. Muskari 1 ja muskari 2 -luokat sijaitsevat katutasossa, ”Torkkelin torin” reunalla.  Torkkelin torilta löydät myös  vaunuparkin. Sisäänkäynti Torkkelin torille on Hollolankadun puolelta.  Juhana-sali sijaitsee konservatorion 2. kerroksessa ja sinne kuljetaan konserttitalon pääsalin aulasta.

Erilaisia opetusryhmiä erilaisiin tarpeisiin

Valitse lapsellesi ja perheellesi paras vaihtoehto

Perheryhmät

(lapsi aikuisen kanssa)

45 min. kerran viikossa

 • vauvat n. 2 – 6kk

 • vauvat 7 – 11kk

 • 1-vuotiaat

 • 2-vuotiaat

 • sisarusryhmät perheen eri-ikäisille lapsille (0-4v.)

Perheryhmissä totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa. Tunneilla lauletaan, leikitään leikkejä jotka lisäävät lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta, körötellään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, liikutaan musiikin mukaan sekä kuunnellaan musiikkia.

Leikkiryhmät

45 min. kerran viikossa

 • 3-vuotiaat

 • 4-vuotiaat

Leikkiryhmässä totutellaan toimimaan ryhmässä minä/me yhdessä. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, liikutaan musiikin mukaan, kuunnellaan musiikkia, tutustutaan musiikillisiin käsitteisiin sekä opetellaan rytmin- ja melodianhahmottamiseen liittyviä asioita leikinomaisesti.

Kanteleryhmät

60 min. kerran viikossa

 • 5-vuotiaat

Ryhmässä tutustutaan 5-kielisellä kanteleella tai kellopelillä soittamiseen yksin ja yhdessä leikinomaisin keinoin omaa laulua säestäen sekä melodioita etsien.

Muut työ- ja toimintatavat ovat samat kuin muissa musiikkileikkiryhmissä.

Soitinryhmät

Kantele-, nokkahuilu-, piano-, lyömäsoitin tai ukulele -ryhmä 60 min. kerran viikossa

 • 6-vuotiaat

Soitinryhmässä kehitetään oman soittimen kanssa musiikillista ilmaisukykyä, korvakuulolta ja nuoteista soittoa, improvisointia sekä totutellaan säännölliseen harjoitteluun pienten kotitehtävien avulla. Musiikin monipuolinen tekeminen kehittää lasten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia myös mahdollisia myöhempiä musiikkiopintoja ajatellen. Muut työ- ja toimintatavat ovat edelleen samat kuin muissa musiikkileikkiryhmissä.

Soitinkaruselliryhmät

60 min. kerran viikossa

 • 6-vuotiaat

 • 7-vuotiaat

Ryhmässä lapset pääsevät tutustumaan konservatoriossa opetettaviin soittimiin periodiluontoisesti oman muskaritunnin aikana. Konservatorion soitinopettaja käy 1-3 kertaa peräkkäisillä tunneilla n. 15-30 min kerrallaan esittelemässä ja harjoituttamassa soittimensa alkeita. Muskariopettaja vastaa tunnin muusta sisällöstä. Soitinkarusellissa soittimia pyritään esittelemään mahdollisimman laajasti. Viime vuosina soittimina ovat olleet mm. oboe,  käyrätorvi, nokkahuilu, viulu,  kontrabasso, harppu ja klarinetti.

Musafanttiryhmät

60 min. kerran viikossa

 • 7-8 vuotiaat

Musafanttiryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka haluavat jatkaa monipuolista musiikinopiskelua varsinaisen musiikkileikkikoulun jälkeen ja/tai eivät ehkä ole vielä valinneet omaa soitintaan tai päässeet haluamiinsa soitinopintoihin. Ryhmän tarkoituksena on tukea lapsen yleistä musiikintuntemusta ja säilyttää mielenkiinto musiikkia kohtaan Ryhmässä myös tutustutaan monipuolisesti eri soittimiin ja musiikkityyleihin. Työ- ja toimintatavat ovat samat kuin muissa musiikkileikkiryhmissä.