Laulaminen

Lasten ja nuorten laulupolku

Alle kouluikäiset

Lapset voivat aloittaa laulupolun jo yhden vuoden ikäisenä. Alle kouluikäiset saavat opetusta suzuki-metodilla, jossa opetus tapahtuu leikin avulla, yksilö- tai pariopetuksena. Laulutunnin kesto on 15-30 minuuttia. Alle kouluikäisillä opintoihin kuuluvat myös yhteistunnit noin kahdeksan kertaa lukuvuodessa. Niiden aikatauluista tiedotetaan lukuvuoden alussa.

Lisätietoa laulusuzuki-metodista tai tiia.pelkonen@concis.fi

Yli 7-vuotiaat

Kouluikäisten laulupolku koostuu omista laulutunneista sekä musiikkiteatteri/yhteistunneista.
Laulutunnin kesto on 20-45 minuuttia viikossa, musiikkiteatteri/yhteistunnin kesto  on 45 – 60 minuuttia viikossa.

Seitsemästä ikävuodesta eteenpäin laulutunnit tapahtuvat yksilöopetuksena. Suzuki-metodi aloitetaan tai sitä jatketaan perheiden niin halutessa.

Laulun yhteismusisointi lapsille ja nuorille

Laulun avain -kuoro

Yhdessä laulaminen on kivaa! Laulun avain -kuorossa tutustutaan omaan ääneen, opitaan kuuntelemaan toisia sekä etsitään rentoa, ryhdikästä laulutapaa ja luontevaa äänenkäyttöä ääniharjoitusten avulla. Tavoitteena on laulaa moniäänisesti ensin kaanonien avulla. Laulamiseen yhdistetään myös rytmiikkaa ja ilmaisua mm. kehorytmien avulla. Esiintymisiä on lukuvuoden aikana 4 – 6. Kuoro tekee yhteistyötä konservatorion orkestereiden, kansanmusiikkiyhtyeiden ja musiikkiteatteriryhmien kanssa.

Kuoro harjoittelee lukuvuotena 2024-2025 torstaisin klo 15.45-17.00.

Kuoroa johtaa Maija Hyytiäinen.

Konservatorion oppilaille, kuitenkin instrumentista riippuen, laulun yhteistunti voi sisältyä lukukausimaksuun. Muilta peritään ryhmäopetuksen mukainen lukukausimaksu.

Avaamme ilmoittautumislomakkeen seuraavalle lukuvuodelle Laulun avain -kuoroon 3.6.2024.

Musiikkiteatteritunnit 7 – 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille

Tunneilla tutustumme musiikkiteatterin eri muotoihin teatteriharjotteiden, leikin ja yhdessä laulamisen kautta. Yksin esiintyminen ei ole tärkeimmässä osassa, vaan yhdessä tekemisen riemu! Teemme omia näytelmiä, musikaaleja ja konsertteja, harjoitamme yhteislaulua, eläytymistä ja esiintymistä sekä tutustumme oopperoiden lasten soolo- ja kuoro-osuuksiin. Joka toinen vuosi olemme mukana konservatorion oopperaluokan produktioissa. Ryhmää ohjaavat Tiia Pelkonen ja Maarit Liimatainen.

Lukuvuonna 2024 – 2025 harjoittelemme torstaisin Felix Krohn -salissa kahdessa ryhmässä:
klo 16.15 – 17.15 nuoret 12-18 vuotiaat
klo 17.15 – 18.00 lapset 7-11 vuotiaat
(muutokset mahdollisia)

Konservatorion oppilaille, kuitenkin instrumentista riippuen, laulun yhteistunti voi sisältyä lukukausimaksuun. Muilta peritään ryhmäopetuksen mukainen lukukausimaksu.

Avaamme ilmoittautumislomakkeen näihin ryhmiin 3.6.2024.

Lasten ja nuorten lied

Lied on saksaa ja tarkoittaa laulua. Tunneille voivat osallistua pianistit, kanteleen soittajat ja laulajat.
Lasten ryhmään voivat osallistua 6-13 -vuotiaat ja nuorten ryhmään 14-18 –vuotiaat.
Lied-tunneilla ei ole solistia ja säestäjää vaan laulaja ja soittaja. Soittajalla on yhtä tärkeä osa musiikissa ja sen tarinassa kuin laulajallakin. Myös soittajat saavat halutessaan laulaa tunneilla.
Tunneilla opetellaan kuuntelemaan toista. Hyvä yhteishenki ja kannustaminen onkin tunneilla tärkeää. Teemme myös ryhmäytymis- ja keskittymisleikkejä ja -harjoitteita. Kaikille löydetään oman taitotason mukaista soitettavaa tai laulettavaa.

Tunteja on n. 6x 60 minuuttia lukukaudessa.

Opettajina toimivat Mirva Minkkinen (kantele) Pirkko Heikkinen (piano) ja Tiia Pelkonen (laulu)

Konservatorion oppilaille, kuitenkin instrumentista riippuen, lied-ryhmä voi sisältyä lukukausimaksuun.

Laulutunnit aikuisille ja Concis Ensemble

Aikuiset voivat harrastaa klassista laulua konservatoriolla 30 – 60 minuutin yksilötunneilla. Lisäksi harrastukseen saa ensemble-opetusta torstai-iltaisin mukavassa porukassa.

  • Concis Ensembleä ohjaa 2023 – 2024  Erika Harjukoski ja säestäjänä toimii Harri Saarinen.

Lukuvuosi 2024 – 2025:

Concis Ensemblessa harjoitetaan oopperaa ja musiikkiteatteria

  • ohjaa Mari Karjalainen, säestää Harri Saarinen
  • kokoontuu kahden viikon välein, torstaisin, Libretto-salissa  klo 18:30-20.30

Konservatorion oppilaille, kuitenkin instrumentista riippuen, laulun yhteistunti voi sisältyä lukukausimaksuun. Muilta peritään ryhmäopetuksen mukainen lukukausimaksu.

Avaamme 3.6.2024 ilmoittautumislomakkeen Concis Ensemblen lukuvuodelle 2024 – 2025.

Lahden konservatorion oopperastudio ammatillisen koulutuksen laulunopiskelijoille

Konservatorion oopperastudiossa opiskellaan produktiokeskeisesti jokaisen taitotaso huomioon ottaen. Produktiot voivat sisältää niin ooppera-, musikaali- kuin oratoriomusiikkiakin. Studiossa työstetään rooleja, hiotaan ooppera-aarioita koelaulukuntoon ja vahvistetaan laulajan mentaalisia taitoja. Produktioissa harjoitetaan välillä pianon, orkesterin tai pienemmän kokoonpanon kera. Oopperastudion opetusta siivittävät korkeatasoiset mestarikurssit. Vastuuopettajat ovat taiteenmaisteri ja laulun lehtori Mari Karjalainen ja musiikinmaisteri/diplomipianisti Marjaana Merikanto.

Pop-jazz –laulu

Pop-jazz –lauluoppilaat (harrastajat) sekä -opiskelijat (ammatillinen koulutus) saavat yksilöopetusta ja lisäksi heidät sijoitetaan oman osaamistasonsa mukaisiin bändeihin. (Teksti täydentyy pian)