Lukukausi- ja muut palvelumaksut

2023 – 2024

Musiikkileikkikoulu ja muu ryhmäopetus

Musiikkileikkikoulu 45’
Musiikkiteatteri 45′

127 €

Musiikkileikkikoulu 60’
Musiikkiteatteri 60′
Lapsi- ja nuorisokuoro 60’
Aikuisten ryhmäopetus 60’

159 €

Musiikin teoria pääaineena

127 €

Soitinkokeilu

Oma soitto- tai laulutunti 2 – 4 kertaa, 30’

50 € / 75 € / 100 €

Soitinvuokraus

Pääaineopinnot

Maksuluokka A

Sopimuskuntiin kuuluvat oppilaat (sopimuskuntia ovat Lahti, Hollola, Kärkölä, Iitti ja Padasjoki).

Lukukausimaksu oikeuttaa solistisen pääaineen opetukseen, musiikin perusteiden opetukseen sekä yhteismusisointiin.

Pääaineopetus 30’
soitinvalmennus 30’
sivuaine 30’

275 €

Pääaineopetusta 45’

360 €

Pääaineopetusta 60’

476 €

Pääaineopetusta 75’ (oppiainekollegion esityksestä ja rehtorin päätöksellä)

476 €

Pop-jazzmusiikissa pääaineen opetusta 30′

275 €

Pop-jazzmusiikissa pääaineen opetusta 45′

360 €

Pääaineopinnot

Maksuluokka B

Oppilaat, joiden kotikunnalla ei ole konservatorion kanssa sopimusta oppilaspaikoista, maksavat kotikunnan puuttuvan maksuosuuden vuoksi korkeampaa lukukausimaksua.

Myös kaikki aikuiset, jotka ovat täysi-ikäisinä olleet viisi vuotta aikuisosaston oppilaina, siirretään maksamaan korkeampaa lukukausimaksua. Rehtori voi kuitenkin myöntää tähän sääntöön poikkeuksen, jos aikuisen oppilaan opinnot ovat selvästi tavoitteellisia ja ylempiin tasokonsertteihin tähtääviä.

Lukukausimaksu oikeuttaa solistisen pääaineen opetukseen, musiikin perusteiden opetukseen sekä yhteismusisointiin.

Pääaineopetusta 30’

450 €

Pääaineopetusta 45’

675 €

Pääaineopetusta 60’

900 €

Maksujen maksaminen, oppilaspaikan peruminen tai opintojen keskeyttäminen

• Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi, ellei rehtorin kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.
• Lasku lukukausimaksusta lähetetään huoltajan/oppilaan ilmoittamaan sähköpostiin kerran syyskaudella ja kerran kevätkaudella. Laskujen maksuehto on 14 päivää. Pääaineopintojen alkaessa peritään kertaluontoinen kirjautumismaksu (15 €).
• Opintojen aloittaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen kesken lukukautta ei oikeuta lukukausimaksun alentamiseen tai palautukseen. Ainoan poikkeuksen muodostavat lääkärintodistuksella todettu pitkäaikainen sairaus tai tapaturma, jotka välittömästi estävät harrastuksen jatkamisen.
• Terveydellisistä syistä johtuva opiskelun päättyminen tai väliaikainen keskeytyminen voi oikeuttaa maksualennukseen, mikäli oppilas ei ole voinut osallistua opetukseen enempää kuin kolmanneksen lukukaudesta. Maksualennusta on anottava kirjallisesti (esim. sähköposti) viikon sisällä opintojen keskeytymisestä tai päättymisestä. Tällöin alennus on 50 % maksusta. Tarvittaessa on toimitettava lääkärintodistus. Asiaa koskevat päätökset tekee rehtori.
• Muita lukukausimaksun palauttamiseen johtavia pakottavia syitä ovat esim. muutto paikkakunnalta, päivähoidosta tai vanhempien ansiotyössä tapahtuneista muutoksista johtuvat lapsen kuljetusvaikeudet tai muut vastaavat syyt. Maksupalautusta ei myönnetä, mikäli lukukaudesta on kulunut yli kolmannes.
• Syyslukukauden alussa mahdollinen ilmoitus opintojen lopettamisesta on tehtävä kirjallisesti rehtorille (esim. sähköposti) viimeistään opintoihin järjestäytymisen päivänä.
• Kevätlukukautta koskeva ilmoitus on tehtävä kirjallisesti rehtorille viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä.
• Maksujärjestelyasioissa oppilaan/huoltajan tulee ottaa yhteyttä Lahden konservatorion toimistoon sähköpostitse. Viivästyneistä maksuista peritään lain sallimaa viivästyskorkoa ja maksumuistutuskorvaus.

Alennukset

Perheenjäsenalennus

Myönnämme perheenjäsenalennuksen samassa taloudessa asuville oppilaille. Yksi perheenjäsen maksaa normaalihinnan, seuraavat perheenjäsenet saavat kukin 35 € alennuksen. Perheenjäsenalennus koskee vain maksuluokkaan A kuuluvia, perusopetuksen henkilökohtaisessa instrumenttiopetuksessa tai musiikkileikkikoulussa kirjoilla olevia oppilaita. Alennusta ei kuitenkaan myönnetä kesken lukukautta opinnot aloittaneille perheenjäsenille.

Lukukausimaksualennus

Johtokunta voi myöntää alennuksia lukukausimaksuun lukuvuoden ajaksi perusopintojen, syventävien opintojen ja aikuisosaston oppilaille KELAn tekemän toimeentulotukipäätöksen perusteella.

Alla löytyvä hakemus liitteineen on toimitettava konservatorion kansliaan talouspäällikkö Marjo Laineelle (p. 050 511 0720) 22.9.2023 klo 15 mennessä. (Lomake ei ole sähköisesti täytettävä. Voit printata sen tai noutaa konservatorion kansliasta.)

Maksut ulkopuolisille tasokonserttien ja kurssien suorittajille

Tasokonsertti 1: 80 €

Tasokonsertti 2: 110 €

Tasokonsertti 3: 140 €

Tasokonsertti D: 200 €

C-kurssi: 230 € + muut kulut*

B-kurssi, käytännöllinen valmius: 250 € + muut kulut*

B-kurssi: 250 € + muut kulut**

A-kurssi: 250 € + muut kulut**

* Muut suoritukseen mahdollisesti liittyvät kulut:
Konserttisalin vuokra harjoitus- ja tutkintoajalta 60 € tunti.
Säestäjän palkkio 45 € / 45 min. Materiaaliin tutustumisesta ei veloiteta.

** A-kurssissa veloitetaan yllämainittujen kulujen lisäksi ensisijaisesti Sibelius-Akatemiasta kutsuttavan lautakuntajäsenen palkkio ja matkakulut.

Laskutus:
Lahden Konservatorio Oy laskuttaa asiakasta toteutuneesta suorituksesta jälkikäteen.