Opiskelijalle

Opintososiaaliset edut

Opetus ammatillisessa peruskoulutuksessa on opiskelijalle maksutonta.

Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan.

Opiskelija voi saada opintotukena opintorahaa ja asumislisää sekä valtion takaamaa opintolainaa. Opiskelija on oikeutettu opintorahaan 17 vuotta täytettyään. Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse on ammatillisella toisella asteella opiskelevasta, perheettömästä alle 20-vuotiaasta henkilöstä.

Haun vaiheet

Yhteishaussa voit hakea seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2021. Jatkuvan haun valintakokeen päivämäärä julkaistaan myöhemmin. Alla esiteltyjen osioiden lisäksi Suomen kielen koe järjestetään ei-suomenkielisille hakijoille.

Ennakkotehtävät

Yhteinen ennakkotehtävä

Yhteisenä ennakkotehtävänä sekä klassisen musiikin että pop-jazzmusiikin linjalle täytetään konservatorion verkkosivuilta lisätietolomake, joka palautetaan suoraan sähköpostitse konservatorioon. Lisätietolomake toimii myös jatkuvan haun hakulomakkeena.

  • Lisätietolomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille.

Toinen ennakkotehtävä

Pop-jazzlinjalle pyrittäessä toisena ennakkotehtävänä on vapaamuotoinen, vähintään 3/3-tasoinen (laulajilla 2/2) instrumenttinäyte mp3-formaatissa (ei päälleäänityksiä vaan ns. live-otto)

  • Ennakkotehtävänä lähetettävä soittonäyte voi olla säestyksellinen.
  • Osa pop-jazzhakijoista kutsutaan tämän ennakkotehtävän perusteella varsinaiseen valintakokeeseen.
  • Tehtävä palautetaan liitetiedostona sähköpostitse.

Valintakokeet

Valintakokeet sisältävät koesoiton/-laulun haastatteluineen sekä teoria- ja säveltapailuosuuden.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.

Vastauksia ammatillista koulutusta koskeviin kysymyksiisi antaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar.

Koesoitto/-laulukoe

Solistisen pääaineen koe ja sen yhteydessä haastattelu (arviointiasteikko 0-8)

  • Koesoitto/-laulu solistisessa pääaineessa. Jos pyrit useampaan pääaineeseen, osallistut solistisen aineen kokeeseen niissä kaikissa.
  • Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia. Tarkemmat ohjeet valintakoetehtävistä löydät täältä. (pdf?)
  • Haastattelu tehdään pääaineen kokeen yhteydessä. Siinä arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.
  • Klassisen musiikin valintakokeessa teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.
  • Pop-jazzmusiikin ennakkotehtävä voi olla säestyksellinen, varsinaisessa valintakokeessa teokset esitetään bändin kanssa.

Teoria- ja säveltapailukoe

(Arviointiasteikko 0-2)

Säveltapailun ja musiikinteorian valintakokeen tehtävät ovat kummankin linjan kokeissa vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksistasi on jo aikaa, kannattaa asiat palauttaa valintakoetta varten mieleen.