Opiskelijalle

Opintososiaaliset edut

Opetus ammatillisessa peruskoulutuksessa on opiskelijalle maksutonta.

Päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan.

Opiskelija voi saada opintotukena opintorahaa ja yleistä asumistukea sekä valtion takaamaa opintolainaa. Opiskelija on oikeutettu opintorahaan 17 vuotta täytettyään. Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse on ammatillisella toisella asteella opiskelevasta, perheettömästä alle 20-vuotiaasta henkilöstä.