Lahden konservatorion sivustoa ja sen mobiilisovellusta koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle.

concis.fi-sivusto on julkaistu 3.9.2020. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin vaatimukset ja työtä jatketaan edelleen. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.

Lahden konservatorio on sitoutunut noudattamaan saavutettavuusstandardeja. Varmistamme saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

  • saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme.
  • saavutettavuus on otettu huomioon Lahden konservatorion käytännöissä.

Lahden konservatorion tavoitteena ovat teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille.

Sivusto vastaa saavutettavuusvaatimuksia suurelta osin. Verkkosivustolla on parannettavaa seuraavissa asioissa:

  • pdf-tiedostojen käyttö
  • saatamme julkaista yli 14 vrk esillä pidettäviä videotallenteita konserteista ja tapahtumista ilman tekstitystä.

Jos huomaat puutteita sivuston saavutettavuuteen liittyvissä asioissa, voit laittaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen: konservatorio@concis.fi