Hallitus

Maamme vanhinta musiikkioppilaitosta, vuonna 1918 Viipurissa perustettua Lahden konservatoriota, ylläpitää Lahden Konservatorio Oy. Yhtiön osake-enemmistön (1517 kpl 3000 osakkeesta) omistaa Lahden kaupunki, ja yhtiö on kaupunkikonsernin tytäryhteisö. Loput osakkeet ovat n. 200:lla yksityishenkilöllä tai perikunnalla. Useimpien pienosakkaiden omistus juontaa Viipuriin ja yhtiön perustamisvaiheisiin. Suomen 100:sta valtionosuutta saavasta musiikkioppilaitoksesta kunnallisia ja yksityisiä on molempia yhtä paljon. Yksityisistä osakeyhtiömuotoisia on kuitenkin vain kolme.

Hallitus

Lahden Konservatorio Oy:n korkein hallintoelin on sen hallitus. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Allaoleva hallituskokoonpano on valittu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.11.2022.

 • Marja-Liisa Starckjohann, puheenjohtaja

 • Esko Taipale, varapuheenjohtaja

 • Merja Ilmoniemi, jäsen

 • Antti Laaksonen, jäsen

 • Terttu Pohjolainen, jäsen

 • Tuija Rajamäki, jäsen

 • Jaana Tervo, jäsen

 • Varpu Vilkko, jäsen

 • Heikki Volotinen, jäsen

Hallituksen kokouksissa esittelijöinä toimivat

 • Eero Pulkkinen, toimitusjohtaja, rehtori, sihteeri
 • Marjo Laine, talouspäällikkö

Konservatorion hallitusjäseniä Mukkulan kartanolla kesäkuussa 2022

Takarivissä Marjo Laine, Jaana Tervo, Varpu Vilkko, Eero Pulkkinen ja Esko Taipale.   Edessä Tuija Rajamäki ja Marja-Liisa Starckjohann. (Keskellä Tuija Saloranta, eronnut hallituksesta 3.10.2022.)

Johtokunta

Hallitus toimii myös oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnan kokouksiin osallistuvat puhevaltaisina lisäksi opettajien ja opiskelijoiden edustajat, jotka ovat lukuvuonna 2022- 2023

 • Merja Kakko, opettajien edustaja

 • Opiskelijoiden edustaja: Pirta Pöllänen