Hallitus

Maamme vanhinta musiikkioppilaitosta, vuonna 1918 Viipurissa perustettua Lahden konservatoriota, ylläpitää Lahden Konservatorio Oy. Yhtiön osake-enemmistön (1517 kpl 3000 osakkeesta) omistaa Lahden kaupunki, ja yhtiö on kaupunkikonsernin tytäryhteisö. Loput osakkeet ovat n. 200:lla yksityishenkilöllä tai perikunnalla. Useimpien pienosakkaiden omistus juontaa Viipuriin ja yhtiön perustamisvaiheisiin. Suomen 100:sta valtionosuutta saavasta musiikkioppilaitoksesta kunnallisia ja yksityisiä on molempia yhtä paljon. Yksityisistä osakeyhtiömuotoisia on kuitenkin vain kolme.

Hallitus

Lahden Konservatorio Oy:n korkein hallintoelin on sen hallitus. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Allaoleva hallituskokoonpano on valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2024.

 • Marja-Liisa Starckjohann, puheenjohtaja

 • Esko Taipale, varapuheenjohtaja

 • Merja Ilmoniemi, jäsen

 • Tomi Lähde, jäsen

 • Mia Mironoff, jäsen

 • Jaana Tervo, jäsen

 • Jarmo Tuovinen, jäsen

 • Varpu Vilkko, jäsen

 • Heikki Volotinen, jäsen

Hallituksen kokouksissa esittelijöinä toimivat

 • Jori Vuorinen, toimitusjohtaja, rehtori, sihteeri

 • Marjo Laine, talouspäällikkö

Johtokunta

Hallitus toimii myös oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnan kokouksiin osallistuvat puhevaltaisina lisäksi opettajien ja opiskelijoiden edustajat, jotka ovat lukuvuonna 2023- 2024

 • Merja Kakko, opettajien edustaja

 • Opiskelijoiden edustaja: Katja Minina