Hallitus

Maamme vanhinta musiikkioppilaitosta, vuonna 1918 Viipurissa perustettua Lahden konservatoriota, ylläpitää Lahden Konservatorio Oy. Yhtiön osake-enemmistön (1517 kpl 3000 osakkeesta) omistaa Lahden kaupunki, ja yhtiö on kaupunkikonsernin tytäryhteisö. Loput osakkeet ovat n. 200:lla yksityishenkilöllä tai perikunnalla. Useimpien pienosakkaiden omistus juontaa Viipuriin ja yhtiön perustamisvaiheisiin. Suomen 100:sta valtionosuutta saavasta musiikkioppilaitoksesta kunnallisia ja yksityisiä on molempia yhtä paljon. Yksityisistä osakeyhtiömuotoisia on kuitenkin vain kolme.

Hallitus

Lahden Konservatorio Oy:n korkein hallintoelin on sen hallitus. Hallituksen kokoonpano on alla olevan mukainen. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Allaoleva hallituskokoonpano on valittu yhtiökokouksessa 30.3.2021.

 • Marja-Liisa Starckjohann, puheenjohtaja

 • Tuija Rajamäki, varapuheenjohtaja

 • Hanna-Kaisa Kyyrönen, jäsen

 • Antti Laaksonen, jäsen

 • Pauli Pietiläinen, jäsen

 • Terttu Pohjolainen, jäsen

 • Lasse Reijomaa, jäsen

 • Varpu Vilkko, jäsen

 • Heikki Volotinen, jäsen

Hallituksen kokouksissa esittelijöinä toimivat

 • Eero Pulkkinen, toimitusjohtaja, rehtori, sihteeri
 • Marjo Laine, talouspäällikkö

Johtokunta

Hallitus toimii myös oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnan kokouksiin osallistuvat puhevaltaisina lisäksi opettajien ja opiskelijoiden edustajat, jotka ovat lukuvuonna 2021- 2022

 • Tarmo Järvilehto, opettajien edustaja

 • Anna-Mari Kahilainen, opiskelijoiden edustaja