Haun vaiheet

1) Yhteishaku tai jatkuva haku

 • Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet eivätkä suorita hakukeväänä ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaussa voit hakea seuraavan kerran 23.2.-7.4.2021 (hakuaikaa pidennetty koronatilanteen takia). HUOM! Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15:00! Huomioithan, että myös ennakkotehtävät tulee palauttaa 7.4.2021 mennessä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään toukokuussa 2021 (molemmat linjat).

 • Voit myös hakea koulutukseemme jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Jatkuvan haun pääsy- ja soveltuvuuskokeet elokuussa 2021 alkaviin opintoihin järjestetään toukokuussa 2021 (molemmat linjat), samanaikaisesti kuin yhteishaussa hakevien kokeet. Toukokuun 2021 pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin tulee ilmoittautua 7.4.2021 mennessä. Huomioithan, että myös ennakkotehtävät tulee palauttaa 7.4.2021 mennessä.

  Mahdollisesti vapautuvista opiskelupaikoista voi muinakin aikoina ympäri vuoden tiedustella opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta.

2 a) Ilmoittautuminen yhteishaussa

 • Ilmoittaudu yhteishaussa, opintopolku.fi, hakuaikana 23.2.-7.4.2021. HUOM! Yhteishaku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15:00 mennessä.

 • Yhteisenä ennakkotehtävänä molemmille linjoille täytetään lisätietolomake, joka palautetaan suoraan konservatorioon viimeistään 7.4.2021. Lisätietolomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille.

 • Jos haet useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, täytäthän jokaisesta hakemastasi instrumentista oman lisätietolomakkeensa.
  (HUOM! Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Jos haet pop-jazzmusiikin linjalle, muistathan myös toisen ennakkotehtävän (ks. kohta 3 alempana tällä sivulla), joka tulee myös palauttaa 7.4.2021 mennessä.

 • HUOM! Jos olet epävarma, onko ennakkotehtävälomakkeesi tullut perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

2 b) Ilmoittautuminen jatkuvassa haussa

Jatkuvan haun ilmoittautumislomakkeena toimii lisätietolomake, joka palautetaan suoraan konservatorioon.

 • Lisätietolomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille.

 • Toukokuun 2021 pääsy- ja soveltuvuuskokeen viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.4.2021.

 • Jos haet useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, täytäthän jokaisesta hakemastasi instrumentista oman lisätietolomakkeensa.
  (HUOM! Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Jos haet pop-jazzmusiikin linjalle, muistathan myös toisen ennakkotehtävän (ks. kohta 3 alempana tällä sivulla), joka tulee myös palauttaa 7.4.2021 mennessä.

 • HUOM! Jos olet epävarma, onko lisätietolomakkeesi tullut perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

3) Pop-jazzmusiikin linjan ennakkotehtävä

 • Pop-jazzmusiikin linjalle pyrittäessä toisena ennakkotehtävänä on instrumenttinäyte.

 • Instrumenttinäyte lähetetään osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi viimeistään 7.4.2021 mp3-formaatissa (live-otto, ei päälleäänitys).

 • Näytekappale on vapaavalintainen, mutta vähintään peruskurssin 3/3-tasoinen (laulajilla 2/2). Kappale on esitettävä sillä pääinstrumentilla, johon hakija pyrkii.

 • Jos haet useampaan pop-jazzlinjan pääinstrumenttiin, lähetäthän esiintymisnäytteen jokaisella hakemallasi instrumentilla.

 • HUOM! Jos olet epävarma, ovatko ennakkotehtäväsi tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

4) Suomen kielen koe ei-suomenkielisille hakijoille

 • Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan muulla tavoin.

 • Koronatilanteen vuoksi kevään 2021 opiskelijavalinnan suomen kielen koe korvataan ylimääräisillä etätehtävillä, joista on tiedotettu kokeeseen kutsuttaville hakijoille sähköpostitse 14.4.2021.

5) Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät koesoiton/-laulun haastatteluineen sekä teoria- ja säveltapailuosuuden.

Koronatilanteen vuoksi kevään 2021 pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään etänä.

Klassisen musiikin linjan teoria- ja säveltapailukoe pidetään etäjärjestelyin tiistaina 4.5.2021. Muut klassisen musiikin linjan koeosiot korvataan etätehtävillä, jotka tulee lähettää 10.5.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen klassinenhaku@concis.fi.

Pop-jazzmusiikin linjan kaikki koeosiot korvataan etätehtävillä, jotka tulee lähettää 10.5.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi.

Tarkemmat tiedot eri koeosioiden korvaavista tehtävistä ja etäkoejärjestelyistä on lähetetty kokeisiin kutsuttaville hakijoille sähköpostitse 14.4.2021.

HUOM! Jos olet epävarma, ovatko ilmoittautumisesi ja/tai ennakkotehtäväsi tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

 

Pääinstrumenttikoe ja sen yhteydessä haastattelu

(arviointiasteikko 0-8)

 • Koesoitto/-laulu sillä pääinstrumentilla, johon pyrit. Jos pyrit useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, osallistut pääinstrumenttikokeeseen niissä kaikissa. (Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Klassisen musiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia, ks. tehtäväohjeet sivulta Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset. Teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.

 • Pop-jazzmusiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa esitetään yksi annetuista vaihtoehdoista valittava kappale ja yksi pakollinen kappale.
  Vaihtoehdot valinnaiseksi kappaleeksi sekä pakollinen kappale ilmoitetaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsuttaville hakijoille erikseen.
  Kappaleet esitetään bändin kanssa. Pakollisessa kappaleessa pitää olla yksi improvisoitu soolo.

 • Haastattelu tehdään pääinstrumentin kokeen yhteydessä. Siinä arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.

Teoria- ja säveltapailukoe

(arviointiasteikko 0-2)

 • Säveltapailun ja musiikinteorian valintakokeen tehtävät ovat kummankin linjan kokeissa vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksistasi on jo aikaa, kannattaa asiat palauttaa valintakoetta varten mieleen.

Katso täältä valintakoetiedot ja tehtäväkuvaukset.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.

Vastauksia ammatillista koulutusta koskeviin kysymyksiisi antaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar.