Haun vaiheet

1) Jatkuva haku tai yhteishaku

 • Voit hakea koulutukseemme jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Ylimääräisiä pääsykokeita voidaan järjestää, jos opiskelijapaikkoja on vapaana.

  Alkusyksyn 2022 haussa toivotaan rumpaleita ja sähkökitaristeja pop-jazzmusiikin linjalle syksyllä 2022 alkaviin opintoihin.

  Klassisen musiikin linjan mahdollisesti vapautuvista opiskelupaikoista voi tiedustella opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta.

 • Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet eivätkä suorita hakukeväänä lukion oppimäärää, ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaussa voit hakea seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2023.

2) Ilmoittautuminen jatkuvassa haussa

Jatkuvan haun ilmoittautumislomakkeena toimii ammatillisen koulutuksen lisätietolomake, joka palautetaan suoraan konservatorioon. Pop-jazzlinjan alkusyksyn 2022 opiskelijavalintojen viimeinen ilmoittautumispäivä ja soittonäytteiden viimeinen lähetyspäivä on 8.9.2022.

 • Lisätietolomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille.

 • Jos haet useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, täytäthän jokaisesta hakemastasi instrumentista oman lisätietolomakkeensa.
  (HUOM! Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Pop-jazzlinjalle alkusyksyllä 2022 hakevien rumpaleiden ja sähkökitaristien tulee lisätietolomakkeen lisäksi toimittaa soittonäyte 8.9. klo 23:59 mennessä osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi.

  Teoriakoetehtävät lähetetään 9.9. kaikille määräpäivään mennessä ilmoittautuneille hakijoille. Valmiit tehtävät tulee palauttaa 12.9. klo 16:00 mennessä osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi.

  Varauduthan myös haastatteluun viikolla 37/2022 (tarkentuu).

 • Tarkemmat tiedot pääsykokeiden eri osioista löydät tämän sivun alaosasta sekä sivulta Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset.

 • HUOM! Jos olet epävarma, ovatko lisätietolomakkeesi ja/tai pääsykoetehtäväsi tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

3) Suomen kielen koe ei-suomenkielisille hakijoille

 • Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen ja/tai muuhun kielitaidon arviointiin, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan esim. todistuksin.

 • Kesän/alkusyksyn 2022 opiskelijavalinnassa erillistä kielikoetta ei järjestetä. Hakijan suomen kielen taito arvioidaan pääsy- ja soveltuvuuskokeiden yhteydessä erityisesti haastatteluosuuden perusteella.

4) Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääinstrumenttikoe ja sen yhteydessä haastattelu

(arviointiasteikko 0-8)

 • Koesoitto/-laulu sillä pääinstrumentilla, johon pyrit. Jos pyrit useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, osallistut pääinstrumenttikokeeseen niissä kaikissa. (Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Klassisen musiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia, ks. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset. Teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.

 • Pop-jazzmusiikin linjan alkusyksyn 2022 haussa pääsy- ja soveltuvuuskokeen koesoitto korvataan vapaavalintaisella, noin 3/3-tasoisella soittonäytteellä, joka tulee toimittaa videotallenteena osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi torstaihin 8.9. klo 23:59 mennessä. Ks. tarkemmat ohjeet tallenteen tekoon sivulta Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset.

 • Varauduthan myös haastatteluun (pop-jazzmusiikin linjan alkusyksyn 2022 haussa viikolla 37/2022; tarkka aika ja toteutustapa ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville hakijoille).  Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.

Teoria- ja säveltapailukoe

(arviointiasteikko 0-2)

 • Säveltapailun ja musiikinteorian pääsykokeen tehtävät ovat kummankin linjan kokeissa vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksistasi on jo aikaa, kannattaa asiat palauttaa pääsykoetta varten mieleen.

 • Pop-jazzmusiikin linjan alkusyksyn 2022 haun teoria- ja säveltapailukoe korvataan etätehtävillä. Koetehtävät lähetetään sähköpostitse kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille hakijoille viimeistään perjantaina 9.9.2022. Tehtävät tulee palauttaa maanantaihin 12.9.2022 klo 16:00 mennessä osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi.

Katso täältä tarkemmat pääsykoetiedot.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.

Pop-jazzlinjan alkusyksyn 2022 opiskelijavalinnan tulokset pyritään ilmoittamaan mahdollisimman pian pääsy- ja soveltuvuuskokeiden jälkeen, kuitenkin viimeistään 16.9.2022. Toivomme ja suosittelemme, että hyväksytyt hakijat ilmoittaisivat viipymättä opiskelupaikkansa vastaanottamisesta hyväksymistiedon saatuaan ja valmistautuisivat aloittamaan opintonsa mahdollisimman nopeasti.

Vastauksia ammatillista koulutusta koskeviin kysymyksiisi antaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar.