Haun vaiheet

1) Jatkuva haku tai yhteishaku

 • Voit hakea koulutukseemme jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen.

  Mahdollisesti vapautuvista opiskelupaikkoista voi aina tiedustella opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta.

 • Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet eivätkä suorita hakukeväänä lukion oppimäärää, ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaussa voit hakea seuraavan kerran 21.2. – 21.3. 2023.

2) Ilmoittautuminen jatkuvassa haussa

Jatkuvan haun ilmoittautumislomakkeena toimii ammatillisen koulutuksen lisätietolomake, joka palautetaan suoraan konservatorioon. Jatkuvan haun viimeinen ilmoittautumispäivä elokuussa 2023 alkaviin opintoihin on 28.3.2023. Päivitämme parhaillaan tätä lomaketta kevään 2023 hakuun ja julkaisemme sen ennen hakuaikaa.

 • Lisätietolomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille. Klassisen musiikin hakijoita pyydetään myös ilmoittamaan lomakkeella valinnaiset pääsykoekappaleet.

 • Jos haet useampaan pääinstrumenttiin, täytäthän jokaisesta hakemastasi instrumentista oman lisätietolomakkeensa.
  (HUOM! Esim. klassinen piano ja vapaa säestys lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Tarkemmat tiedot pääsykokeiden eri osioista löydät tämän sivun alaosasta sekä sivulta Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset.

 • HUOM! Jos haluat varmistua, että lomakkeesi on saapunut perille, ota yhteyttä  opintokoordinaattoriin.

3) Suomen kielen koe ei-suomenkielisille hakijoille

 • Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen ja/tai muuhun kielitaidon arviointiin, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan esim. todistuksin.

 • Loppusyksyn 2022 opiskelijavalinnan mahdollisen kielikokeen aika, paikka ja toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin. Hakijan suomen kielen taitoa arvioidaan myös pääsy- ja soveltuvuuskokeiden eri osioiden yhteydessä, erityisesti haastattelussa.

4) Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 8. – 10.5.2023

Klassisen musiikin linjalla pääinstrumenttikoe ja sen yhteydessä haastettelu sekä säveltapailun ju musiikinteorian koe (arviointiasteikko 0 – 8).

Pop-jazzmusiikin linjalla edellä mainittujen lisäksi ennakkotehtävänä lähetettävä äänite, joka ohjeistetaan myöhemmin.

 • Koesoitto/-laulu sillä pääinstrumentilla, johon pyrit. Jos pyrit useampaan pääinstrumenttiin, osallistut pääinstrumenttikokeeseen niissä kaikissa. (Esim. klassinen piano ja vapaa säestys lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Klassisen musiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa esitettävien valinnaisten sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia, ks. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset. Teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.

 • Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.

 • Teoria- ja säveltapailukokeiden arviointiasteikko on 0 – 2
 • Pääintrumentin arviointiasteikko on 0 – 8.
 • Säveltapailun ja musiikinteorian pääsykokeen tehtävät ovat kummankin linjan kokeissa vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksistasi on jo aikaa, kannattaa asiat palauttaa pääsykoetta varten mieleen.

Katso täältä tarkemmat pääsykoetiedot.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.

Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan 15.6.2023. Toivomme ja suosittelemme, että hyväksytyt hakijat ilmoittaisivat viipymättä opiskelupaikkansa vastaanottamisesta hyväksymistiedon saatuaan ja valmistautuisivat aloittamaan opintonsa mahdollisimman nopeasti.

Vastauksia ammatillista koulutusta koskeviin kysymyksiisi antaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar.