Haun vaiheet

1) Yhteishaku tai jatkuva haku

 • Voit hakea koulutukseemme jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Jatkuvan haun pääsy- ja soveltuvuuskokeet syksyllä 2021 alkaviin opintoihin järjestetään seuraavan kerran elokuun 2021 alkupuolella. Elokuun 2021 pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin tulee ilmoittautua 4.8.2021 mennessä. Huomioithan, että myös etätehtävät tulee palauttaa 4.8.2021 mennessä.

  Mahdollisesti vapautuvista opiskelupaikoista voi muinakin aikoina ympäri vuoden tiedustella opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta.

 • Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet eivätkä suorita hakukeväänä ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaussa voit hakea seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2022. Kevään 2022 pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään toukokuussa 2022 (molemmat linjat).

2) Ilmoittautuminen elokuun 2021 pääsykokeisiin

 • Ilmoittaudu täyttämällä jatkuvan haun ilmoittautumislomake 4.8.2021 mennessä (linkki alempana tässä osiossa). Lomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille.

 • Muistathan toimittaa myös etätehtävät 4.8.2021 mennessä.

 • Jos haet useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, toimitathan jokaisesta hakemastasi instrumentista oman ilmoittautumislomakkeensa ja omat esiintymistallenteensa. (HUOM! Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • HUOM! Jos olet epävarma, ovatko ilmoittautumislomakkeesi ja/tai etätehtäväsi tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin (tavattavissa 1.7. asti ja 2.8. alkaen).

3) Suomen kielen koe ei-suomenkielisille hakijoille

 • Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen tai toimittamaan korvaavat tehtävät, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan esim. todistuksin.

 • Koronatilanteen vuoksi elokuun 2021 opiskelijavalinnan suomen kielen koe korvataan ylimääräisillä etätehtävillä, joiden tiedot löydät oman linjasi etätehtäväkuvauksista.

4) Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät koesoiton/-laulun haastatteluineen sekä teoria- ja säveltapailuosuuden.

Koronatilanteen vuoksi elokuun 2021 pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään etänä.

Klassisen musiikin linjan teoria- ja säveltapailukoe pidetään etäjärjestelyin perjantaina 13.8.2021. Muut klassisen musiikin linjan koeosiot korvataan etätehtävillä, jotka tulee lähettää 4.8.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen klassinenhaku@concis.fi.

Pop-jazzmusiikin linjan kaikki koeosiot korvataan etätehtävillä, jotka tulee lähettää 4.8.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi.

Tutustu linjakohtaisiin kuvauksiin eri koeosioiden korvaavista tehtävistä ja etäkoejärjestelyistä.
Lisätietoja opintokoordinaattorilta 1.7. asti ja 2.8. alkaen.

 

Pääinstrumenttikoe ja sen yhteydessä haastattelu

(arviointiasteikko 0-8)

 • Koesoitto/-laulu sillä pääinstrumentilla, johon pyrit. Jos pyrit useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, osallistut pääinstrumenttikokeeseen niissä kaikissa tai, jos koe pidetään etänä, toimitat niistä kaikista korvaavat esiintymistallenteet. (Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Klassisen musiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia, ks. tehtäväohjeet sivulta Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset. Teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.

 • Pop-jazzmusiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa esitetään yksi annetuista vaihtoehdoista valittava kappale ja yksi pakollinen kappale.
  Vaihtoehdot valinnaiseksi kappaleeksi sekä pakollinen kappale ilmoitetaan erikseen. Pakollisessa kappaleessa pitää olla yksi improvisoitu soolo.

 • Haastattelu tehdään pääinstrumentin kokeen yhteydessä. Siinä arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen. Mahdollisessa etäpääsykoetilanteessa haastattelu korvataan CV:llä ja esittelyvideolla.

Teoria- ja säveltapailukoe

(arviointiasteikko 0-2)

 • Säveltapailun ja musiikinteorian pääsykokeen tehtävät ovat kummankin linjan kokeissa vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksistasi on jo aikaa, kannattaa asiat palauttaa pääsykoetta varten mieleen.

Tutustu pääsykoetietoihin ja tehtäväkuvauksiin.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.

Vastauksia ammatillista koulutusta koskeviin kysymyksiisi antaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar (tavattavissa 1.7. asti ja 2.8. alkaen).