Haun vaiheet

1) Yhteishaku tai jatkuva haku

 • Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet eivätkä suorita hakukeväänä lukion oppimäärää, ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Kevään 2023 yhteishaun hakuaika on 21.2.-21.3.2023.

 • Voit myös hakea koulutukseemme jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Jatkuvan haun hakuaika elokuussa 2023 alkaviin opintoihin päättyy 28.3.2023.

  Mahdollisesti vapautuvista opiskelupaikoista voi aina tiedustella opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta.

2 a) Ilmoittautuminen yhteishaussa

 • Ilmoittaudu yhteishaussa, opintopolku.fi, hakuaikana 21.2.-21.3.2023. HUOM! Yhteishaku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15:00.

 • Yhteisenä ennakkotehtävänä molemmille linjoille täytetään ammatillisen koulutuksen lisätietolomake, joka tulee täyttää ja lähettää viimeistään 28.3.2023. Lisätietolomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille. Klassisen musiikin hakijoita pyydetään myös ilmoittamaan lomakkeella valinnaiset pääsykoekappaleet.

 • Jos haet useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, täytäthän jokaisesta hakemastasi instrumentista oman lisätietolomakkeensa.
  (HUOM! Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Jos haet pop-jazzmusiikin linjalle, muistathan myös toisen ennakkotehtävän (ks. tarkemmin Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset), joka tulee palauttaa 28.3.2023 mennessä.

 • Tarkemmat tiedot pääsykokeiden eri osioista löydät tämän sivun alaosasta sekä sivulta Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset.

 • HUOM! Jos haluat varmistua, että ennakkotehtäväsi ovat tulleet perille, ota yhteyttä  opintokoordinaattoriin.

2 b) Ilmoittautuminen jatkuvassa haussa

Jatkuvan haun ilmoittautumislomakkeena toimii ammatillisen koulutuksen lisätietolomake. Jatkuvan haun viimeinen ilmoittautumispäivä elokuussa 2023 alkaviin opintoihin on 28.3.2023.

 • Lisätietolomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille. Klassisen musiikin hakijoita pyydetään myös ilmoittamaan lomakkeella valinnaiset pääsykoekappaleet.

 • Jos haet useampaan pääinstrumenttiin, täytäthän jokaisesta hakemastasi instrumentista oman lisätietolomakkeensa.
  (HUOM! Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Jos haet pop-jazzmusiikin linjalle, muistathan myös toisen ennakkotehtävän (ks. tarkemmin Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset), joka tulee palauttaa 28.3.2023 mennessä.

 • Tarkemmat tiedot pääsykokeiden eri osioista löydät tämän sivun alaosasta sekä sivulta Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset.

 • HUOM! Jos haluat varmistua, että ennakkotehtäväsi ovat tulleet perille, ota yhteyttä  opintokoordinaattoriin.

3) Suomen kielen koe ei-suomenkielisille hakijoille

 • Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen ja/tai muuhun kielitaidon arviointiin, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan esim. todistuksin.

 • Kevään 2023 opiskelijavalinnan kielikoepäivä on 26.4.2023. Hakijan suomen kielen taitoa arvioidaan myös pääsykokeiden eri koeosioiden yhteydessä, erityisesti haastattelussa.

  Kielikokeen varapäivä mahdollisten sairastumisten tai muiden painavien syiden varalta on keskiviikko 3.5.2023. Varapäivästä on ilmoitettu kielikoekutsuissa kokeeseen kutsutuille hakijoille.

4) Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 8. – 10.5.2023

Klassisen musiikin linjalla pääinstrumenttikoe ja sen yhteydessä haastattelu sekä säveltapailun ja musiikinteorian koe.

Pop-jazzmusiikin linjalla edellä mainittujen lisäksi ennakkotehtävänä 28.3.2023 mennessä lähetettävä äänite, ks. tarkemmin Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset.

 • Koesoitto/-laulu sillä pääinstrumentilla, johon pyrit. Jos pyrit useampaan pääinstrumenttiin, osallistut pääinstrumenttikokeeseen niissä kaikissa. (Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Klassisen musiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa esitettävien valinnaisten sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia, ks. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset. Teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.

 • Pop-jazzmusiikin linjan pääsykokeessa esitettävät kappaleet ilmoitetaan erikseen toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille. Kappaleet esitetään konservatorion järjestämän bändin kanssa.

 • Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.

 • Teoria- ja säveltapailukokeen tehtävät ovat kummankin linjan pääsykokeissa vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksistasi on jo aikaa, kannattaa asiat palauttaa pääsykoetta varten mieleen.

 • Pääinstrumenttikokeen arviointiasteikko on 0 – 8.
 • Teoria- ja säveltapailukokeiden arviointiasteikko on 0 – 2.

Katso täältä tarkemmat pääsykoetiedot.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden varapäivä mahdollisten sairastumisten tai muiden painavien syiden varalta on tiistai 16.5.2023. Varapäivästä on ilmoitettu hakijoille pääsykoekutsuissa.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.

Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan 15.6.2023. Toivomme ja suosittelemme, että hyväksytyt hakijat ilmoittaisivat opiskelupaikkansa vastaanottamisesta mahdollisimman nopeasti.

Vastauksia ammatillista koulutusta koskeviin kysymyksiisi antaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar.