Haun vaiheet

1) Yhteishaku tai jatkuva haku

 • Yhteishaussa voit hakea seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2021.

 • Jatkuva haku on aina avoinna. Valintakokeita jatkuvan haun kautta hakeneille järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2020 (vain klassisen musiikin linja) ja toukokuussa 2021 (sekä klassisen musiikin että pop-jazzmusiikin linja, hakuaika helmi-maaliskuussa 2021). Opinnot aloitetaan joko syys- tai kevätlukukauden alkaessa.

2) Ilmoittautuminen jatkuvassa haussa

Jatkuvan haun ilmoittautumislomakkeena toimii lisätietolomake, joka palautetaan suoraan sähköpostitse konservatorioon.

 • Lisätietolomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille.

 • Marraskuun 2020 valintakokeen viimeinen ilmoittautumispäivä on torstai 19.11.2020.

3) Suomen kielen koe ei-suomenkielisille hakijoille

Marraskuun 2020 opiskelijavalinnassa tämä osuus korvataan ylimääräisillä ennakkotehtävillä. Katso täältä tarkemmat tehtäväkuvaukset.

4) Valintakokeet

Valintakokeet sisältävät koesoiton/-laulun haastatteluineen sekä teoria- ja säveltapailuosuuden

Solistisen pääaineen koe ja sen yhteydessä haastattelu

(arviointiasteikko 0-8)

 • Koesoitto/-laulu siinä solistisessa pääaineessa, johon pyrit. Jos pyrit useampaan pääaineeseen, osallistut solistisen aineen kokeeseen niissä kaikissa. Marraskuun 2020 opiskelijavalinnassa tämä osuus korvataan videotallenteilla.

 • Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia, ks. tehtäväohjeet sivulta Valintakokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset.

  Teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.

 • Haastattelu tehdään pääaineen kokeen yhteydessä. Siinä arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen. Marraskuun 2020 opiskelijavalinnassa tämä osuus korvataan CV:llä ja esittelyvideolla.

Teoria- ja säveltapailukoe

(arviointiasteikko 0-2)

 • Säveltapailun ja musiikinteorian valintakokeen tehtävät ovat kummankin linjan kokeissa vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksistasi on jo aikaa, kannattaa asiat palauttaa valintakoetta varten mieleen.

 • Marraskuun 2020 opiskelijavalinnassa teoria- ja säveltapailukoe toteutetaan etäjärjestelyin.

Katso täältä valintakoetiedot ja tehtäväkuvaukset.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.

Vastauksia ammatillista koulutusta koskeviin kysymyksiisi antaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar.