Haun vaiheet

1) Yhteishaku tai jatkuva haku

 • Yhteishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet eivätkä suorita hakukeväänä lukion oppimäärää, ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaussa voit hakea seuraavan kerran 22.2.-22.3.2022 (HUOM! Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivän klo 15:00). Kevään 2022 pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään etäjärjestelyin toukokuun alussa 2022 (molemmat linjat).

 • Voit hakea koulutukseemme jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Jatkuvan haun pääsy- ja soveltuvuuskokeet syksyllä 2022 alkaviin opintoihin pidetään seuraavan kerran toukokuun alussa 2022 etäjärjestelyin. Jatkuvan haun hakijoiden tulee ilmoittautua toukokuun 2022 pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin 29.3.2022 mennessä. 

  Mahdollisesti vapautuvista opiskelupaikoista voi muinakin aikoina ympäri vuoden tiedustella opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikarilta.

2 a) Ilmoittautuminen yhteishaussa

 • Ilmoittaudu yhteishaussa, opintopolku.fi, hakuaikana 22.2.-22.3.2022. HUOM! Yhteishaku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15:00 mennessä.

 • Yhteisenä ennakkotehtävänä molemmille linjoille täytetään ammatillisen koulutuksen lisätietolomake, joka palautetaan suoraan konservatorioon viimeistään 29.3.2022. Lisätietolomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille.

 • Jos haet useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, täytäthän jokaisesta hakemastasi instrumentista oman lisätietolomakkeensa.
  (HUOM! Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Jos haet pop-jazzmusiikin linjalle, muistathan myös toisen ennakkotehtävän (ks. kohta 3 alempana tällä sivulla), joka tulee palauttaa 29.3.2022 mennessä.

 • HUOM! Jos olet epävarma, onko ennakkotehtävälomakkeesi tullut perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

Alla kevään 2022 lisätietolomake.

Täytä lomake

2 b) Ilmoittautuminen jatkuvassa haussa

Jatkuvan haun ilmoittautumislomakkeena toimii ammatillisen koulutuksen lisätietolomake, joka palautetaan suoraan konservatorioon.

 • Lisätietolomakkeeseen kirjoitat mm. lyhyen esittelyn, josta ilmenee historiasi musiikin parissa, motivaatiosi aloittaa opiskelu sekä omat tavoitteesi opinnoille.

 • Toukokuun 2022 pääsy- ja soveltuvuuskokeen viimeinen ilmoittautumispäivä on jatkuvan haun hakijoille 29.3.2022.

 • Jos haet useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, täytäthän jokaisesta hakemastasi instrumentista oman lisätietolomakkeensa.
  (HUOM! Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Jos haet pop-jazzmusiikin linjalle, muistathan myös toisen ennakkotehtävän (ks. kohta 3 alempana tällä sivulla), joka tulee palauttaa 29.3.2022 mennessä.

 • HUOM! Jos olet epävarma, onko lisätietolomakkeesi tullut perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

Alla kevään 2022 jatkuvan haun ilmoittautumislomake.

Täytä lomake

3) Pop-jazzmusiikin linjan ennakkotehtävä kevät 2022

 • Pop-jazzmusiikin linjalle pyrittäessä toisena ennakkotehtävänä on instrumenttinäyte.

 • Instrumenttinäyte lähetetään osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi viimeistään 29.3.2022 mp3-formaatissa (live-otto, ei päälleäänitys).

 • Näytekappale on vapaavalintainen, mutta vähintään peruskurssin 3/3-tasoinen (laulajilla 2/2). Kappale on esitettävä sillä pääinstrumentilla, johon hakija pyrkii.

 • Jos haet useampaan pop-jazzlinjan pääinstrumenttiin, lähetäthän esiintymisnäytteen jokaisella hakemallasi instrumentilla.

 • HUOM! Jos olet epävarma, ovatko ennakkotehtäväsi tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

4) Suomen kielen koe ei-suomenkielisille hakijoille

 • Ei-suomenkielisten hakijoiden tulee myös varautua osallistumaan kielikokeeseen ja/tai muuhun kielitaidon arviointiin, elleivät he voi osoittaa suomen kielen taitoaan esim. todistuksin.

 • Koronatilanteen vuoksi kevään 2022 opiskelijavalinnan suomen kielen koe korvataan muilla kielitaidon arviointitavoilla. Kokeen korvaavista tehtävistä ja muusta korvaavasta kielitaidon arvioinnista on ilmoitettu hakijoille sähköpostitse viikolla 15/2022.

5) Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät koesoiton/-laulun haastatteluineen sekä teoria- ja säveltapailuosuuden.

Koronatilanteen vuoksi kevään 2022 pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään etänä.

Osa klassisen musiikin linjan koeosioista pidetään etäjärjestelyin 2.-4.5.2022. Muut koeosiot korvataan etätehtävillä, jotka tulee lähettää 9.5.2022 klo 23:59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen klassinenhaku@concis.fi.

Pop-jazzmusiikin linjan kaikki koeosiot korvataan etätehtävillä, jotka tulee lähettää 9.5.2022 klo 23:59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen popjazzhaku@concis.fi.

Tarkemmat tiedot eri koeosioiden korvaavista tehtävistä ja etäkoejärjestelyistä on lähetetty kokeisiin kutsuttaville hakijoille sähköpostitse viikolla 15/2022.

HUOM! Jos olet epävarma, ovatko ilmoittautumisesi ja/tai ennakkotehtäväsi tulleet perille, otathan yhteyttä opintokoordinaattoriin.

 

Pääinstrumenttikoe ja sen yhteydessä haastattelu

(arviointiasteikko 0-8)

 • Koesoitto/-laulu sillä pääinstrumentilla, johon pyrit. Jos pyrit useampaan pääinstrumenttiin ja/tai kummallekin linjalle, osallistut pääinstrumenttikokeeseen niissä kaikissa. (Esim. klassinen laulu ja pop-jazzlaulu lasketaan eri instrumenteiksi.)

 • Klassisen musiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) tasoisia, ks. tehtäväohjeet sivulta Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toteutus ja ohjelmistovaatimukset. Teokset esitetään ilman säestystä, poikkeuksena laulajat.

 • Pop-jazzmusiikin linjan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa esitetään yksi annetuista vaihtoehdoista valittava kappale ja yksi pakollinen kappale.
  Vaihtoehdot valinnaiseksi kappaleeksi sekä pakollinen kappale ilmoitetaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsuttaville hakijoille erikseen.
  Kappaleet esitetään bändin kanssa. Pakollisessa kappaleessa pitää olla yksi improvisoitu soolo.

 • Haastattelu tehdään pääinstrumentin kokeen yhteydessä. Siinä arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta koulutukseen.

Teoria- ja säveltapailukoe

(arviointiasteikko 0-2)

 • Säveltapailun ja musiikinteorian pääsykokeen tehtävät ovat kummankin linjan kokeissa vaatimustasoltaan peruskurssin 3/3 tasoisia. Jos teoriasuorituksistasi on jo aikaa, kannattaa asiat palauttaa pääsykoetta varten mieleen.

Katso täältä pääsykoetiedot ja tehtäväkuvaukset.

Hakijan on läpäistävä kaikki osiot voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Hylätty koetulos yhdessäkin osiossa johtaa näin ollen koko kokeen hylkäämiseen.

Vastauksia ammatillista koulutusta koskeviin kysymyksiisi antaa opintokoordinaattori Sonja Lehtonen-Ayikar.