Lukukausi- ja muut palvelumaksut

2023 – 2024

Musiikkileikkikoulu ja muu ryhmäopetus

Musiikkileikkikoulu 45’
Musiikkiteatteri 45′

127 €

Musiikkileikkikoulu 60’
Musiikkiteatteri 60′
Lapsi- ja nuorisokuoro 60’
Aikuisten ryhmäopetus 60’

159 €

Musiikin teoria pääaineena

127 €

Soitinkokeilu

Oma soitto- tai laulutunti 2 – 4 kertaa, 30’

50 € / 75 € / 100 €

Soitinvuokraus

Pääaineopinnot

Maksuluokka A

Sopimuskuntiin kuuluvat oppilaat (sopimuskuntia ovat Lahti, Hollola, Kärkölä, Iitti ja Padasjoki).

Lukukausimaksu oikeuttaa solistisen pääaineen opetukseen, musiikin perusteiden opetukseen sekä yhteismusisointiin.

Pääaineopetus 30’
soitinvalmennus 30’
sivuaine 30’

275 €

Pääaineopetusta 45’

360 €

Pääaineopetusta 60’

476 €

Pääaineopetusta 75’ (oppiainekollegion esityksestä ja rehtorin päätöksellä)

476 €

Pop-jazzmusiikissa pääaineen opetusta 30′

275 €

Pop-jazzmusiikissa pääaineen opetusta 45′

360 €

Pääaineopinnot

Maksuluokka B

Oppilaat, joiden kotikunnalla ei ole konservatorion kanssa sopimusta oppilaspaikoista, maksavat kotikunnan puuttuvan maksuosuuden vuoksi korkeampaa lukukausimaksua.

Myös kaikki aikuiset, jotka ovat täysi-ikäisinä olleet viisi vuotta aikuisosaston oppilaina, siirretään maksamaan korkeampaa lukukausimaksua. Rehtori voi kuitenkin myöntää tähän sääntöön poikkeuksen, jos aikuisen oppilaan opinnot ovat selvästi tavoitteellisia ja ylempiin tasokonsertteihin tähtääviä.

Lukukausimaksu oikeuttaa solistisen pääaineen opetukseen, musiikin perusteiden opetukseen sekä yhteismusisointiin.

Pääaineopetusta 30’

450 €

Pääaineopetusta 45’

675 €

Pääaineopetusta 60’

900 €

Muut maksut

Kirjautumismaksu pääaineopintojen alkaessa

15 €

Oppilaspaikan peruminen ja opintojen keskeyttäminen

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi, ellei rehtorin kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.

Maksujen maksaminen

Maksut veloitetaan sähköpostilla lähetettävällä laskulla lukukausittain, eivätkä ne ole opetuskertaperusteisia. Syyslukukauden laskut lähetetään syys-lokakuussa ja kevätlukukauden laskut helmi-maaliskuussa. Opintojen keskeytyessä kesken lukukauden muista kuin terveydellisistä syistä lukukausimaksua ei palauteta takaisin. Terveydellisistä syistä keskeytettäessä tulee rehtorille toimittaa lääkärintodistus.

Maksumuistutukset ja perinnän hoitaa Intrum Justitia Oy. Perintätoimiston hoidettavaksi siirretään laskut, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä ja joiden maksusta ei ole sovittu eräpäivästä poikkeavaa maksuaikataulua, tai joiden kohdalla ei ole pysytty ennalta sovitussa maksuaikataulussa.

Maksamatta jättäminen keskeyttää opinnot viimeistään lukukauden lopussa.

Alennukset

Perheenjäsenalennukset

Myönnämme perheenjäsenalennuksen samassa taloudessa asuville oppilaille. Yksi perheenjäsen maksaa normaalihinnan, seuraavat perheenjäsenet saavat kukin 35 € alennuksen. Perheenjäsenalennus koskee vain maksuluokkaan A kuuluvia, perusopetuksen henkilökohtaisessa instrumenttiopetuksessa tai musiikkileikkikoulussa kirjoilla olevia oppilaita. Alennusta ei kuitenkaan myönnetä kesken lukukautta opinnot aloittaneille perheenjäsenille.

Lukukausimaksualennukset

Johtokunta voi myöntää alennuksia lukukausimaksuun lukuvuoden ajaksi perusopintojen, syventävien opintojen ja aikuisosaston oppilaille KELAn tekemän toimeentulotukipäätöksen perusteella.

Alla löytyvä hakemus liitteineen on toimitettava konservatorion kansliaan talouspäällikkö Marjo Laineelle (p. 050 511 0720) 22.9.2023 klo 15 mennessä. (Lomake ei ole sähköisesti täytettävä. Voit printata sen tai noutaa konservatorion kansliasta.)

Maksut ulkopuolisille tasokonserttien ja kurssien suorittajille

Tasokonsertti 1

Tasokonsertti 2

Tasokonsertti 3

Tasokonsertti D

C-kurssi

B-kurssi, käytännöllinen valmius

B-kurssi

A-kurssi

80 €

110 €

140 €

200 €

230 € + muut kulut*

100 €

250 € + muut kulut*

250 € + muut kulut**

* Muut suoritukseen mahdollisesti liittyvät kulut:
Konserttisalin vuokra harjoitus- ja tutkintoajalta 60 € tunti.
Säestäjän palkkio 45 € / 45 min. Materiaaliin tutustumisesta ei veloiteta.

** A-kurssissa veloitetaan yllämainittujen kulujen lisäksi ensisijaisesti Sibelius-Akatemiasta kutsuttavan lautakuntajäsenen palkkio ja matkakulut.

Laskutus:
Lahden Konservatorio Oy laskuttaa asiakasta toteutuneesta suorituksesta jälkikäteen.