Ajanjakso

Vuoden 2018 hanke sekä sen jatkohanke 1.8.2018 – 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus – Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 2017 ja 2018

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina olivat

  1. midiavusteisen säestystoiminnan kehittäminen ja liittäminen konservatorion toimintakulttuuriin,
  2. ensimmäisenä hankevuotena pienessä mittakaavassa käynnistyneen säestyspankkihankkeen saattaminen pysyväksi osaksi Lahden konservatorion toimintakulttuuria, sekä
  3. oppilas- ja oppituntikohtaisen, harjoittelua ja itsearviointia tukevan äänitearkiston luomisen mahdollistaminen.

Hankkeen toteutus

Toisena hankevuotena laajennettiin digitaalista säestystoimintaa koskemaan suurempaa osaa konservatorion opettajista ja oppilaista. Konservatorion soitinopetusluokkiin hankittiin syksyllä 2018 aiemmin hankittujen kuuden työaseman lisäksi kahdeksan työasemaa, jotka koostuvat kuudesta kosketinsoittimesta sekä kahdesta siirrettävästä iPad-tietokoneesta ohjelmistoineen. Opettajien koulutusta laitteiston hyödyntämiseen jatkettiin.

Toisen hankevuoden aikana myös laajennettiin ensimmäisenä hankevuotena pienessä mittakaavassa käynnistynyttä säestyspankkia. Konservatorion säestäjät ovat soittaneet laitteeseen soitinopettajien valitsemia ja heidän kanssaan yhteistyössä valmiita säestyksiä, joita pystyttiin soittotunneilla käyttämään harjoitussäestyksinä. Soitinopettajat pystyivät myös tallentamaan oppitunnin kulkua ja lähettämään valitsemiaan osia oppilaalle tämän tietokoneelle tai mobiililaitteeseen, jotta oppilas voi hyödyntää sitä kotona harjoitellessaan sekä käyttää sitä itsearviointia ja oppilaalle kerättävää materiaalikansiota varten.

Hankkeen tavoitteiden toteutuminen

Hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin ja odotetulla tavalla. Midiavusteisen säestystoiminnan kehittäminen ja liittäminen konservatorion toimintakulttuuriin on edennyt toivotulla tavalla, samoin säestyspankki. Konservatorion säestystoiminta on kehittynyt ja sen tarjonta lisääntynyt huomattavasti. Oppilas- ja oppituntikohtaisen äänitearkiston luominen on edelleen alkuvaiheessa, mutta tavoitteena ollut äänitearkiston luomisen mahdollistaminen on kuitenkin saatu hankkeen avulla toteutettua. Kaikkien asetettujen tavoitteiden osalta kehittämistyö jatkuu luonnollisesti hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Työasemia on arjen käytössä pystytty hyödyntämään myös monella muulla kuin hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteiksi alun perin esitetyillä tavoilla. Digipianon ominaisuuksiin kuuluu transponoitavuus, mitä laulunopettajat pystyvät käyttämään laulutunneilla oppilaitaan säestäessään. Suurta hyötyä on ollut myös soittimien vireessä pysymisestä sekä varsinkin jousisoittajille mahdollisuudesta säätää soittimen viritystasoa. Digipiano pystyy tuottamaan erilaisia sointeja, esimerkiksi vanhaa musiikkia soitettaessa toimimaan cembalona tai urkuina. Kevyempää musiikkia soitettaessa säestyksen saa soimaan taustabändinä.

Digipiano on myös akustista pianoa helpommin siirrettävissä, ja sen voi siirtää virityksen kärsimättä. Tämä monipuolistaa konservatorion mahdollisuuksia esiintymisiin oppilaitoksen tilojen ulkopuolella ja viedä musiikkia sinne, missä ihmiset ovat.

Yhteyshenkilö eero.pulkkinen@concis.fi