Lahden Konservatorio Oy

Maamme vanhinta musiikkioppilaitosta, vuonna 1918 Viipurissa perustettua Lahden konservatoriota, ylläpitää Lahden Konservatorio Oy. Yhtiön osake-enemmistön (1517 kpl 3000 osakkeesta) omistaa Lahden kaupunki, ja yhtiö on kaupunkikonsernin tytäryhteisö. Loput osakkeet ovat n. 200:lla yksityishenkilöllä tai perikunnalla. Useimpien pienosakkaiden omistus juontaa Viipuriin ja yhtiön perustamisvaiheisiin. Suomen 100:sta valtionosuutta saavasta musiikkioppilaitoksesta kunnallisia ja yksityisiä on molempia yhtä paljon. Yksityisistä osakeyhtiömuotoisia on kuitenkin vain kolme.

Hallitus

Lahden konservatorio Oy:n korkein hallintoelin on sen hallitus. Hallituksen kokoonpano on alla olevan mukainen. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 • Marja-Liisa Starckjohann, puheenjohtaja
 • Tuija Rajamäki, varapuheenjohtaja
 • Hanna-Kaisa Kyyrönen, jäsen
 • Antti Laaksonen, jäsen
 • Emilia Mäki, jäsen
 • Terttu Pohjolainen, jäsen
 • Tuija Rajamäki, jäsen
 • Lasse Reijomaa, jäsen
 • Heikki Volotinen, jäsen

Hallituksen kokouksissa esittelijöinä toimivat

 • Eero Pulkkinen, toimitusjohtaja, rehtori, sihteeri
 • Marjo Laine, talouspäällikkö

Johtokunta

Hallitus toimii myös oppilaitoksen johtokuntana. Johtokunnan kokouksiin osallistuvat puhevaltaisina lisäksi opettajien ja opiskelijoiden edustajat, jotka olivat lukuvuonna 2019- 2020.

 • Merja Kakko, opettajien edustaja
 • Juliana Pöyry, opiskelijoiden edustaja