Syyskuu 2016 – Kesäkuu 2017

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö – Musiikkitoimintaa lahtelaisiin päiväkoteihin! –hanke on osa hallituksen kärkihanketta, joka parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hanketta.

Kuvaus hankkeesta

Hankkeen tavoitteena oli lahtelaisten musiikkioppilaitosten (Lahden konservatorio ja Lahden musiikkiopisto) sekä Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen välisenä yhteistyönä järjestää musiikkikerhotoimintaa kymmenessä lahtelaisessa päiväkodissa. Musiikkikerhot järjestettiin osana päiväkodin viikoittaista toimintaa siten, että musiikkioppilaitosten opettajat suunnittelivat ja antoivat opetuksen yhteistyössä kussakin päiväkodissa erikseen nimettävien musiikillisesti harrastuneiden ja musiikkitoiminnasta kiinnostuneiden päiväkodin työntekijöiden kanssa. Yhteistyön puitteissa päiväkodin työntekijät omaksuivat musiikillisia toimintatapoja ja saivat valmiuksia myös itsenäiseen musiikkikerhon vetämiseen.

Toiminnan tavoitteena oli täydentää ja entisestään monipuolistaa päiväkodin antamaa taidekasvatusta. Kussakin kymmenestä päiväkodista toimi kaksi ryhmää, joissa molemmissa oli 10 – 15 lasta ohjaajanaan yksi musiikkioppilaitoksen opettaja ja tämän tukena 1 – 3 päiväkodin työntekijää. Toimintaan osallistui kaikkiaan noin 250 iältään 3 – 6 -vuotiasta lasta. Päiväkodin lapsille toiminta oli maksutonta.

Hanke tuki musiikkioppilaitoksissa järjestettävää musiikin varhaiskasvatusta ja taiteen perusopetusta siten, että hankkeen avulla aiempaa useampi lapsi pääsi musiikkitoimintaan mukaan. Näin saavutettiin myös sellaisia lapsia, joiden vanhemmat eivät muuten tulisi ohjanneeksi lastaan taiteen ja musiikkiharrastuksen pariin. Toiminta helpotti myös perheiden arkea ja jätti lapsille enemmän vapaata aikaa, kun toiminta tapahtui päiväsaikaan päiväkodin tiloissa.

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut valitsi kiinnostuksensa ilmaisseiden joukosta toimintaan osallistuvat päiväkodit ottaen huomioon alueellisen kattavuuden ja alueiden välisen tasapainon sekä sosiaaliset ja alueen lasten harrastetoiminnan aktiivisuuteen liittyvät tekijät. Valituiksi tulivat Kilpiäisten, Möysän, Timonkadun, Onnelantien, Viherlaakson, Aurinkorinteen, Erstan, Kytölän, Metsäkankaan ja Mustikkamäen päiväkodit.

Yhteyshenkilö eero.pulkkinen@concis.fi