Ajanjakso

Jatkava hanke – Lokakuu 2017 – Kesäkuu 2018

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö – Musiikkitoimintaa lahtelaisiin päiväkoteihin! –hanke oli osa hallituksen kärkihanketta, joka parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki hanketta.

Kuvaus hankkeesta

Hankkeen tavoitteena oli lahtelaisten musiikkioppilaitosten (Lahden konservatorio ja Lahden musiikkiopisto) sekä Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen välisenä yhteistyönä jatkaa musiikkikerhotoiminnan järjestämistä kymmenessä lahtelaisessa päiväkodissa. Musiikkikerhot järjestettiin osana päiväkodin viikoittaista toimintaa siten, että musiikkioppilaitosten opettajat suunnittelivat ja antoivat opetuksen yhteistyössä kussakin päiväkodissa erikseen nimettävien musiikillisesti harrastuneiden ja musiikkitoiminnasta kiinnostuneiden päiväkodin työntekijöiden kanssa. Yhteistyön puitteissa päiväkodin työntekijät omaksuivat musiikillisia toimintatapoja ja saivat valmiuksia myös itsenäiseen musiikkikerhon vetämiseen.

Toiminnan tavoitteena oli täydentää ja entisestään monipuolistaa päiväkodin antamaa taidekasvatusta. Toimintaa järjestettiin kymmenessä päiväkodissa. Kussakin kymmenestä päiväkodista toimi kaksi ryhmää, joissa molemmissa oli 10 – 15 lasta ohjaajanaan yksi musiikkioppilaitoksen opettaja ja tämän tukena 1 – 3 päiväkodin työntekijää. Toimintaan osallistui kaikkiaan noin 250 iältään 3 – 6 -vuotiasta lasta. Päiväkodin lapsille toiminta oli maksutonta.

Hanke tuki musiikkioppilaitoksissa järjestettävää musiikin varhaiskasvatusta ja taiteen perusopetusta siten, että hankkeen avulla aiempaa useampi lapsi pääsi musiikkitoimintaan mukaan. Näin saavutettiin myös sellaisia lapsia, joiden vanhemmat eivät ehkä muuten tulisi ohjanneeksi lastaan taiteen ja musiikkiharrastuksen pariin. Toiminta helpotti myös perheiden arkea ja jättää lapsille enemmän vapaata aikaa, kun toiminta tapahtuu päiväsaikaan päiväkodin tiloissa.

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut valitsi kiinnostuksensa ilmaisseiden joukosta toimintaan osallistuvat päiväkodit ottaen huomioon alueellinen kattavuus ja alueiden välinen tasapaino sekä sosiaaliset ja alueen lasten harrastetoiminnan aktiivisuuteen liittyvät tekijät. Varhaiskasvatuspalvelut päätti myös, missä määrin toimintaan tuli uusia ryhmiä tai päiväkoteja, missä määrin toimintaa jatkettiin jo ensimmäisenä vuotena toiminnassa mukana olleiden kanssa. Hankkeessa ovlivat mukana Paavolan, Launeen, Villähteen, Ruoriniemen, Palokunnantien, Leikkituvan, Renkomäen, Villa Piiparin, Herrasmannin ja Asemantaustan päiväkodit.

Hanke oli kolmevuotinen. Tavoitteena oli, että toiminta vakiintuu ja jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen joko edelleen yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa tai päiväkotien omana toimintana, jolloin ohjaajina toimivat yhteistyön aikana musiikkikerhotoimintaan perehtyneet päiväkodin työntekijät.

Yhteyshenkilö eero.pulkkinen@concis.fi