Ajanjakso

1.8.2016 – 31.12.2017

Rahoittaja

Opetushallitus – Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus (erityisavustus) vuonna 2016

Hankkeen tavoitteena oli

  1. Äänityslaitteiston ja akustiikkakalusteiden hankkiminen Lahden konserttitalon joulukuussa 2015 valmistuneen peruskorjauksen yhteydessä konservatoriolle rakennettuun äänitysstudioon.
  2. Oppilaiden soiton taltioiminen ja analyyttisen kuuntelun kehittäminen oppimismenetelmänä
  3. Oppijan musisoinnin kokonaisvaltaisen hahmottamisen kehittäminen niin omassa soitossa kuin yhtyesoitossa, oman toiminnan itsearviointi ja suhteuttaminen soitettavan musiikin kokonaisuuteen.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena studion rakentaminen sisältäen äänieristyksen parantamisen, akustoinnin tekemisen ja äänityslaitteiston hankkimisen toteutuivat suunnitellulla tavalla, joskin aiottua hitaammassa aikataulussa. Hankkeen toteuttamisen käynnistämistä alun perin suunniteltua myöhemmäksi siirsivät nimittäin konserttitalon peruskorjauksesta vastanneen rakennuttajan rahoitusvaikeudet ja niiden aiheuttama töiden loppuunsaattamisen viivästyminen. Äänieristyksen parantamiseen ja akustoinnin hienosäätöön tähtääviä toimia ei voinut tehdä, ennen kuin rakennuttaja oli saattanut näitä edeltävät työt omalta osaltaan kuntoon. Siksi äänieristyksen ja akustoinnin rakentamiseen päästiin vasta elokuussa 2017 ja studion varustehankinnat asennuksineen tehtiin joulukuussa 2017. Hankkeen tulosten hyödyntäminen jatkuu vuonna 2018, kun hankkeen tavoitteena ollut opettajien ja oppilaiden kouluttaminen studion käyttöön sekä äänitallenteiden tekeminen ja niiden hyödyntäminen opetuksessa ja oppilaan itsearvioinnissa pääsevät studion nyt valmistuttua alkamaan.

Yhteyshenkilöt
eero.pulkkinen@concis.fi
pasi.leino@concis.fi