Rahoittaja

Opetushallitus – Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 2021

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina olivat

  • edistää kanteleensoiton pedagogiikkaa Lahden konservatoriossa vastaamaan niihin haasteisiin, joita kanteleensoittajat tällä hetkellä kohtaavat, sekä
  • kanteleen monipuolistaminen konserttitoiminnassa soolo- sekä kamarimusiikkisoittimena.

Hankkeen toteutus

Hankesuunnitelman mukaisesti konservatorion kanteleluokalle tilattiin Koistinen Concert 39S Bridge Modern 39S -mallin kantele esivahvistimella ja K 1.2. mikrofoniratkaisulla. Soitin tilattiin soitinrakentajalta elokuussa 2021 ja se valmistui ja toimitettiin tilaajalle helmikuussa 2022. Soitin otettiin välittömästi opetus- ja konserttikäyttöön.

Yhteissoittomahdollisuuksia sekä musiikkiteknologian hyödyntämismahdollisuuksia lisäämään hankerahalla hankittiin myös toisen kanteleen soittamiseen käytettävissä oleva efektilaite syksyllä 2022.

Hankkeen tavoitteiden toteutuminen

Uusi soitin vahvistimineen on mahdollistanut opetuksessa vahvistetun soiton tekniikkaan tutustumisen paitsi laitteiston käytön, myös instrumentin soittoteknisen puolen kautta. Vahvistettuna soittaminen on auttanut oppilaita ymmärtämään vahvistuksen myötä tarvittavia erilaisia kosketustapoja sekä sammutustekniikkaa. Näihin tutustuminen käytännön tasolla tunneilla on ollut ensiarvoisen tärkeää. Efektilaitteen tuomiin mahdollisuuksiin on tarkoitus perehtyä enemmän v. 2023 aikana.

Yhteissoittomahdollisuudet ovat laajentuneet. Yhteistyötä pop-jazzkoulutuksen bändien kanssa on kehitetty hyvin tuloksin. Projektit ovat olleet paitsi kehittäviä myös innostavia tekijöilleen.

Yhteistyötä on laajennettu myös koulujen suuntaan. Muun muassa Lahden yhteiskoulun kanssa on tehty yhteistyötä, ja soittajat ovat päässet siellä uuden kanteleen kanssa osallistumaan erilaisiin bändi- ja orkesterikokoonpanoihin.