Lehti-Permanto Sirkku

Tuottaja: tapahtumat, tiedotus, markkinointi, kansainväliset asiat